Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Portal Powiatu Cieszyńskiego
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, iż na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz.U. z 2020r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:

- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

- opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr Gminy Kuźnia Raciborska  ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik 13105013441000002293741308 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”.
Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod numerem telefonu 32 419 14 54
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud