Intencje mszalne i ogłoszenia parafialne

Bazylika Mniejsza w Gorlicach » Intencje mszalnePo raz pierwszy od czasu ogłoszenia pandemii możemy, w co prawda ograniczonej ilości uczestniczyć w Mszach Świętych w naszym kościele.
Dla tych, którzy nie będą mogli z różnych powodów udać się do naszej Bazyliki podajemy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne.


27.04 - 03.05.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP
Poniedziałek 27.04.2020 – dzień powszedni.
7.00
1. Za + Marię PIECHA – KERNER oraz jej ++ dwóch mężów.
2. Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, 
personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. O łaskę zdrowia dla ks. Dziekana Gotfryda FESSERA
17.30
Za + męża i ojca Eryka NOSIADEK na pam. ziem. ur. i rocz. śm., 
jego ++ rodziców Zofię i Alojzego, + brata Alfreda, 
++ teściów Emmę i Alojzego MORCINIEC oraz + ciotkę Łucję MILDNER.
Wtorek 28.04.2020 – dzień powszedni.
7.00
Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, 
personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej 
z prośbą o łaskę zdrowia dla Heleny FELA (Int. ofiarowana od koleżanki).
17.30
Za ++ rodziców Marię i Henryka URBANEK, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo, 
++ zięciów Jana, Józefa i Herberta, + Albertynę FABER, Jadwigę PISULA 
oraz ++ Joannę i Karola WALTER.
Środa 29.04.2020 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej.
7.00
Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,
 personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. O łaskę zdrowia dla ks. Dziekana Gotfryda FESSERA
17.00
Nowenna do MB Pokornej
17.30
1. Za + męża Egona JARZYNA w rocz. śm., ++ rodziców Marię i Józefa,
 ++ z pokrew. JARZYNA, OCIEPKA, WĘGLORZ,
 LEWANDOWSKI, WIECHOCZEK.
2. Za + matkę Annę STORCH w rocz. śm., + ojca Johana STORCH, 
++ rodziców, ++ teściów oraz ++ z pokrew.  
Czwartek 30.04.2020 – dzień powszedni.
7.00
Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji
 wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, 
personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej 
z prośbą o łaskę zdrowia dla Heleny FELA
 (Int. ofiarowana od wspólnoty Żywego Różańca).
17.30
1. Za + Edeltraudę GRZENIA w 1 rocz. śm., jej + męża Waltra, 
syna Waldemara, ++ teściów Łucję i Alfonsa STEIN w rocz. śm.
2. Za + Grzegorza SPYRA w 1 rocz. śm.
Piątek 01.05.2020 – dzień powszedni.
7.00
1. W int. czcicieli NSPJ.
2. Za + siostrę zakonną Marię LUDOLPHA z domu DYMEK na pam. ziem. ur.,
 ++ rodziców Marię i Wilhelma oraz ++ rodzeństwo.
3.Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
7.30
Nabożeństwo do NSPJ.
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, 
personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i dalsze Boże błogosławieństwo dla Jacka ROŻKA z ok. 40. rocz. ur.
17.00
Nabożeństwo majowe.
17.30
Do Serca Pana Jezusa przez wstaw. MB Pokornej i św. Jana Pawła II 
z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, opiekę Bożą nad rodziną,
 dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków.
19.00
Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem
 za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
 dla Anny WOJTAS, Adriana WIECZORKA, Martyny CIUPEK, 
Dominika RYCIŃSKIEGO, Natalii HAJDUK, Oliwii MYSŁEK
 oraz Bartłomieja PACIA z ok. 18. rocz. ur.
Sobota 02.05.2020 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, królowej Polski.
7.00
1. Za + Norberta MIKA w 1 rocz. śm.
2. Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,
 personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii
 oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.
2. O łaskę zdrowia dla ks. Dziekana Gotfryda FESSERA
16.30
Nabożeństwo majowe
17.00
Za + Piotra KRZON na pam. ziem. ur.
18.00
Za + Gotfryda BELKIUS, ++ dwóch synów Norberta i Jana, 
++ teściów Konstantego i Marię BELKIUS 
oraz ++ rodziców Emanuela i Marię FROS.
03.05.2020 – IV Niedziela Wielkanocna.
7.00
Za + ks. prałata Jana PLICHTA. (Gregoriańska)
8.00
Za + Rocha KLIMEK, ++ dwie żony Paulinę i Zofię, + syna Erwina, 
++ dziadków z obu stron. Za ++ Annę i Antoniego SZYMURA, 
3 synów, 3 zięciów oraz ++ z pokrew. KLIMEK, BOCHENEK i SZYMURA.
9.00
Za + matkę Emilię ZIMNY w rocz. śm., ++ 2 mężów Franciszka i Feliksa, 
++ rodziców Edwarda i Jadwigę MORGAŁA 
oraz ++ z pokrew. ZIMNY, MORGAŁA i TOBIAS.
10.30
W int. OSP Rudy, Jankowice, Ruda Kozielska i Stodoły.
12.00
Za + Gintra NOSIADEK w 1 rocz. śm.
13.30
Za ++ rodziców Emanuela i Klarę BASZCZOK, + brata Wiktora i Klemensa, 
+ żonę Ernestynę oraz ++ z pokrew.
15.00
Nabożeństwo majowe.
16.00
Za ++ rodziców Martę i Karola KALEMBA oraz ++ z rodzin KALEMBA, BOGUSZ, 
KANIA.
17.30
Za + męża i ojca Szczepana GORUS w 10 rocz. śm., 
jego ++ rodziców Klarę i Wiktora GORUS, 
++ teściów Waleskę i Alberta CYRON oraz ++ z pokrew.
19.00
Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji 
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,
 personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii 
oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian.


Ogłoszenia duszpasterskie
 
1. Dzisiaj Niedziela Biblijna, która rozpoczyna tydzień biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.
2. W poniedziałek nie odbędzie się tradycyjne czuwanie modlitewne ku czci św. Jana Pawła II w Rybniku – Stodołach.
3. W środę o godzinie 17.00 nowenna do MB Pokornej. (Prosimy zajmować miejsca poza kaplicą maryjną).
4. W piątek o godz. 19.00 Msza Św. młodzieżowa.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca.
6. W piątek 1 maja Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
7. Od piątku (1 maja) rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci NMP. Nabożeństwa będą sprawowane w tygodniu o godzinie 17.00, w soboty o 16.30, natomiast w niedzielę o godz. 15.00. W tym roku nabożeństwa wyjątkowo ze względu na epidemię nie będą sprawowane w kaplicach poszczególnych miejscowości naszej parafii. Prosimy o odprawianie nabożeństw indywidualnie w domu.
8. W tym roku uroczystość NMP Królowej Polski przypadająca w przyszłą niedzielę (3 maja) zostaje przeniesiona na sobotę (2 maja).
9. W tym miesiącu nie odbędą się odwiedziny chorych. Odwiedziny chorych w zagrożeniu życia o każdej porze.
10. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza przypada Światowy Dzień Modlitw o powołania do służby w Kościele.
11. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 10.30 w intencji OSP Rudy, Jankowice, Ruda Kozielska i Rybnik – Stodoły.
12. W związku z rozporządzeniem ministra przypominamy o możliwości bezpośredniego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Prosimy aby w czasie Mszy i nabożeństw osoby przebywające w kościele, miały założone na twarzy i nosie maseczki ochronne.
W naszym kościele może przebywać maksymalnie 57 osób. Prosimy, aby pierwszeństwo miały osoby zamawiające intencję Mszy św.
Komunia Święta będzie udzielana na rękę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w czasie przystępowania do komunii (3m). Na końcu będzie udzielana Komunia Święta dla osób, które chcą przyjąć Ciało Pańskie do ust.
13. W niedzielę będzie możliwość uczestnictwa w Mszy Św. na zewnątrz. Przy krzyżu misyjnym będzie ustawiony głośnik. W tym miejscu będzie również udzielana Komunia Św.
14. Podczas niedzielnej Mszy, z tyłu kościoła i przy krzyżu misyjnym na zewnątrz będą wystawione skarbony, w których można złożyć tradycyjną kolektę. Najbliższe kolekty będą przeznaczone na utrzymanie parafii.
Zarówno parafia jak i Stare Opactwo pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne.
15. Na czas trwania epidemii koronawirusa każdego dnia w ciągu tygodnia o godz. 12.00 odbędzie się Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, o ustanie szerzącej się epidemii oraz o zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich parafian i pielgrzymów.
16. O godz. 20.30 w swoich domach, zachęcamy do modlitwy różańcowej w intencji ustąpienia epidemii.
17. W ciągu tygodnia pół godziny przed Mszą Św. będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. (Przedsionek kościoła - przy sarkofagu).
18. W czasie trwania epidemii koronawirusa kancelaria parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-maila).
19. W kościele prosimy zajmować miejsca oznaczone białą kartką z napisem „Wolne miejsce”. Po przekroczeniu limitu, pozostałych wiernych będziemy prosili o pozostanie przed kościołem. Prosimy o wyrozumiałość.
20. Cmentarz parafialny jest otwarty. Przebywających na nim obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.
21. Informujemy, że ze względu na epidemię 4 maja nie odbędzie się tradycyjny odpust ku czci św. Floriana w Rybniku – Stodołach.
22. Aby jak największa liczba wiernych mogła uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, to będą sprawowane dodatkowe Msze:
Sobota: godz. 17.00 i 18.00
Niedziela: godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00, 17.30, 19.00.
Podejmując decyzję o uczestnictwie we Mszy Świętej pamiętajmy, że trwa epidemia i może nieść to zagrożenie, szczególnie dla osób starszych i chorujących. Biskup Gliwicki podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Prosimy o roztropne podejmowanie decyzji.Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud