Zapraszamy na ŚWIĄTECZNE RĘKODZIEŁO NA WINKLU w Rudach

 Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ŚWIĄTECZNE RĘKODZIEŁO NA WINKLU RUDY ul.Rogera 1 28.11 28.11.2021 05.12.2021 12.12.2021 19.12.2021 Zapraszamy w godzinach 11:30- 18:00 Współorganizatorzy: Urząd Miejski Kuźnia Raciborska MOSIR Klasztorna Piwniczka Stowarzyszenie Kobiet z Pasjami Bez Klasstorna Llas Diwnicska KuźniaKultury”

Share:

Trwają pracę nad diagnozą obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Diagnoza posłuży za punkt wyjścia do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Jednym z etapów diagnozy są badania ankietowe dla mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i przedsiębiorców. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet (nie zajmie to dłużej niż 15-20 min).

Poprzez wypełnienie ankiety macie Państwo realny wpływ na przyszłość regionu oraz kierunki jego rozwoju.

 

 

https://www.interankiety.pl/f/qWVRNVMW ankieta dla mieszkańców

 

https://www.interankiety.pl/f/VGqQKZDG – ankieta dla przedstawicieli NGO

 

https://www.interankiety.pl/f/PLkEKaXO – ankieta dla przedsiębiorców

 

 

Na ankiety czekamy do 10 grudnia 2021 r.

 Strategia terytorialna - wypełnij ankietę

 

Share:

Podpisano umowę na realizację ścieżki multimedialnej na kolejce w Rudach

10 listopada 2021 roku  burmistrz Paweł Macha oraz przedstawiciel firmy Sim Kol Sp. z o.o. z Katowic Damian Etryk podpisali umowę na realizację projektu Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna  planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny system multimedialnej ścieżki edukacyjnej w tym niezbędnych do uruchomienia: urządzeń, narzędzi, oprogramowań materiałów cyfrowych, np. niezbędnych do utworzenia wirtualnej rzeczywistości: zdjęcia, obrazy cyfrowe, filmy w części podstawowej określonych w projekcie w poszczególnych strefach oraz przeprowadzi demonstrację systemu i szkolenie (instruktaż) w zakresie ich obsługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.

 

 

Share:

Spotkanie z pracownikami rudzkiej biblioteki

W czwartek 18 listopada br. zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk spotkała się z pracownikami biblioteki w Rudach panią Katarzyną Machecką i Sabiną Marschollek oraz dyrektorem Ireneuszem Wojcieskim. Pani burmistrz podziękowała za wielkie zaangażowanie w działalność biblioteki, organizację prelekcji, spotkań dla lokalnej społeczności korzystającej coraz częściej z biblioteki w Rudach.

 

Share:

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności

Informujemy, że we wtorek 23 listopada 2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.  Trening zostanie przeprowadzony na podstawie § 8 punktu 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 

 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening  sprawności syren alarmowych – Miasto Łaziska Górne

Share:

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

·         przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:

o   wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;

o   dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;

·         zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

·         założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

·         czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;

·         zabiegi ochronne przed zwierzyną:

o   ogrodzenie remizy;

o   zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.  

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? – Miasto  Zduńska Wola

Share:

Informacja Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/spolka_wodna/16.11.2021/1.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/spolka_wodna/16.11.2021/2.jpg

 

Informuje się mieszkańców Rud, że opłatę za Spółkę Wodną za rok 2021 będzie można jeszcze dokonać wraz z opłatą za odpady komunalne w połowie grudnia. Dokładne terminy poboru opłat zostaną opublikowane na stronie i tablicach ogłoszeń na początku grudnia.

 

 Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej. | ZnadRudy.pl

 

Share:

A może zimowy obóz przetrwania ? Z KUŹNIĄ KULTURY jest to możliwe !!!

termin: 14 - 19 LUTY 2022

 

wiek uczestnika: 10 - 17 lat (liczba uczestników 30)

koszt obozu:

1500 zł (wyżywienie, przejazd, nauka jazdy na nartach, ubezpieczenie, nocleg w schronisku TURBACZ, bogaty program i mnóstwo atrakcji)

wykwalifikowana kadra:

 

INSTRUKTORZY NARCIARSTWA, INSTRUKTORZY STRZELECTWA, INSTRUKTORZY WSPINACZKI SKAŁKOWEJ I GÓRSKIEJ, RATOWNICY KPP, WSPÓŁPRACA Z RATOWNICTWEM GOPR, WSPÓŁPRACA Z WYCIĄGIEM NARCIARSKI WRAZ Z WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU NARCIARSKIEGO.

miejsce:

 

OBÓZ ORGANIZOWANY W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W SCHRONISKU NA TURBACZU.

plan obozu:

PONIEDZIAŁEK 14.02.2022 - PRZEJAZD I WEJŚCIE NA GÓRĘ TURBACZ (3 RÓŻNYMI SZLAKAMI) ROZMIESZCZENIE UCZESTNIKÓW NA TERENIE SCHRONISKA TURBACZ

WTOREK 15.02.2022 - NAUKA JAZDY NA NARTACH

ŚRODA 16.02.2022 - SZKOLENIE Z RATOWNICTWA GÓRSKIEGO GOPR / SZKOLENIE Z PRZETRWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH I KLIMATYCZNYCH / PRZYGOTOWANIE BAZY NOCLEGOWEJ W ŚNIEGU - KOPANIE IGLLO

CZWARTEK 17.02.2022 - ZJAZDY NA LINACH PRZYGOTOWANIE / TYROLKI UPRZĘŻE / SZKOLENIE Z RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO / STRZELANIE W TRUDNYCH WARUNKACH ZIMOWYCH PAINTBALL

PIĄTEK 18.02.2022 - NAUKA JAZDY NA NARTACH.

SOBOTA 19.02.2022 - POWRÓT DO DOMU

Zapisy w sekretariacie MOKSiR tel. 32/419 14 07. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona !!!

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/oboz.jpg

Share:

Rada Sołecka

 We wtorek o godz. 18.00 w kawiarence LKS Buk odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej. Główne tematy :

- dalsze funkcjonowanie wiaty biesiadnej "Stodoła"

- omówienie projektu koncepcji budynku handlowo usługowego w Rudach (rondo przystankowe).

Share:

Podatek od nieruchomości IV rata i opłata za Spółkę Wodną

Podatek od nieruchomości ( IV rata ) oraz opłatę za Spółkę Wodną za rok 2021 uregulować można w "Sołtysówce" w dniach :

8 listopad - poniedziałek - godz. 9.00 - 11.00

9 listopad - wtorek - godz. 9.00 - 11.00

10 listopad - środa - godz. 16.00 - 18.00

12 listopad - piątek - godz. 16.00 - 18.00

15 listopad - poniedziałek - godz. 16.30 - 18.00

DLA MIESZKAŃCA – PODATKI I OPŁATY LOKALNE | Gmina Malczyce

 

 Spółka Wodna | Aktualności | Gmina Kozy - Przyjazne miejsce!

Share:

WAGA ! Umowa na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne podpisana

Podpisano umowę na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne”. Wykonawcą została firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.k. z Pabianic. Opóźnienie z podpisaniem tej umowy wynikało z przedłużających się procedur odwoławczych pomiędzy firmami, niestety była to sytuacja na którą Gmina nie miała wpływu.

Termin zakończenia realizacji zadania montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych ujęty w umowie to 24 kwietnia 2022 r.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych, w pierwszej kolejności będą one montowane u osób, które w ramach programu OZE, mają zamontowane i planowane do montażu pompy c.o.+ c.w.u.

W ramach tego samego zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska …” w dniu 6 września 2021 r. zostało odebranych 25 kotłów na biomasę.  

Natomiast jeśli chodzi o część 2 przetargu, tj. instalacje pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o + c.w.u. w dniu 12 października br. dokonano odbioru częściowego, z 45 pomp c.o.+ c.w.u. odebrano 13, natomiast z 13 pomp c.w.u. odebrano 10 sztuk.

Montaż pozostałych pomp będzie miał miejsce do połowy grudnia br.

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Kuźnia Raciborska dołoży wszelkich starań, aby prace montażowe poszczególnych instalacji były wykonywane rzetelnie i w terminie. Uczestników tego projektu będziemy informować na bieżąco o postępie prac.  

 

Share:

Nowy rozkład jazdy autobusu linii 44 obowiązujący od 1.11.2021 r.

https://www.kuzniaraciborska.pl/images/rozklad_2021_2.png

 

 Rozkład jazdy autobusów | Powiat Przasnyski

Share:

Ankieta dotycząca badania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska

Szanowni Państwo,

gmina Kuźnia Raciborska prowadzi działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną poprzez aktywność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, jak również 7 podlegających Świetlic. Chcemy poprosić Państwa o opinię na temat naszej pracy, poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Celem poniższej ankiety jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców związanych z uczestnictwem w kulturze gminy Kuźnia Raciborska. Pytania w kwestionariuszu mają charakter zamknięty i otwarty. Prosimy o zaznaczenie  wybranej  odpowiedzi  lub  napisanie krótkiej wypowiedzi. Informacje zebrane w trakcie badania pozwolą na opracowanie optymalnej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy.

Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o wypełnienie ankiety do 30 listopada 2021 r.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

 

ANKIETA

   

Kuźnia Kultury

MOKSiR Kuźnia Raciborska - Posts | Facebook

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud