Piłkarska wiosna w pełni

 W czasie najbliższego weekendu zagra aż pięć drużyn LKS buk Rudy. Od  seniorów do orlików. Tak więc jest w czym wybierać. Zapraszamy do kibicowania w myśl klubowego hasła : "Grają RUDY nie ma nudy"

 
A Klasa Racibórz
KS 1905 Krzanowice vs LKS Buk Rudy
Krzanowice, ul. Cegielniana 3
01.04.2023 Sobota, godzina 17:00
 
Trampkarze C2 grupa 2
LKS 07 Markowice vs LKS Buk Rudy
Markowice ul. Henryka Jordana 6
01.04.2023 Sobota, godzina 10:00
 
Młodziki D2
LKS Wicher Płonia vs LKS Buk Rudy
Racibórz ul. Sudecka 2
31.03.2023 Piątek, godzina 17:00
 
Orliki E1 grupa 2
LKS Buk Rudy vs LKS Zameczek Czernica
Rudy ul. Cegielska 20
03.04.2023 Poniedziałek, godzina 17:00
 
Orliki E1 grupa 4
KS Kolejarz Chałupki vs LKS Buk Rudy
Chałupki ul. Powstańców Śląskich 26
03.04.2023 Poniedziałek, godzina 17:00
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „SPORTOWY WEEKEND DZIAŁALNOŚĆ KLUBU LKS Gmina Kuznia Kinia Raciboraka OLTO Construction RUDY WSPIERAJA F.H.U. 回80XAロ ho no ino L LLEWIATAN SKLEPY MARIAN MARIANMALEJKA MALEJKA BUDRYS materialy budowlane AMT reilama KużniaKultury SCHO4 BOGDAN SZULC”
Share:

Informator naborowy na rok na szkolny 2023/2024

Wzorem lat ubiegłych Powiat Raciborski przygotował dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych informator naborowy z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

W tym roku informator został przygotowany w wersji tradycyjnej drukowanej oraz w formie elektronicznej (PDF). Informator w wersji drukowanej w najbliższych dniach trafi do szkół podstawowych, a następnie zostanie przekazany uczniom i ich rodzicom.

Przypominamy, iż każda szkoła ponadpodstawowa na swojej stronie internetowej posiada prezentację oferty edukacyjnej oraz wszelkie dane potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji.

Zachęcamy do lektury informatora i życzymy każdemu uczniowi trafnych wyborów i decyzji
.

 

Share:

Trwa Jarmark w Starym Opactwie - zapraszamy

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/opactwo/jarmark_wielkanocny_2023.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/opactwo/jarmark_wielkanocny_2023_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

31 marca 2023r. Urząd Miejski oraz Kasa Urzędu będą NIECZYNNE

Szanowni Mieszkańcy,

 

w dniu 31 marca br. (piątek) Urząd Miejski oraz kasa Urzędu będą nieczynne.  

Za wszelkie niedogodności Państwa przepraszamy.

 

Ponownie zapraszamy w dniu 3 kwietnia br.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

 

Paweł Macha

Godziny otwarcia kasy Urzędu... - Urząd Miejski w Kolbuszowej | Facebook

 

Share:

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu

https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/plac_mniej_za_ogrzewanie_domu.jpg

Share:

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od dnia 3 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

 

Informujemy, że w programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

·         podwyższone progi dochodowe.

·         W ramach Części 1) Programu dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135.000 zł ,

·         W ramach Części 2) Programu przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1 894zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

·         w ramach Części 3) Programu przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

·         W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

-          dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);

-          dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);

-          dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

·         Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

-          Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

-          Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a)zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

 

·         W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

·         Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

·         Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

1.    Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie można składać:

·         poprzez: serwis pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrzelub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

·         Korzystając z pomocy gminnego punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 pokój nr 16.

2.   Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

 

 

W razie pytań proszę o kontakt z gminnym punktem konsultacyjnym „Czyste Powietrze” ;  tel. 32 419 14 17 wew.107

 

Strona programu „Czyste Powietrze” : https://czystepowietrze.gov.pl/

 Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 | ecieplo.pl

 

Share:

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/bpp/01.png

 

 

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/bpp/02.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/punkt_ukr/001.jpg

 

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/punkt_ukr/002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Chodnik Kolonia Renerowska

W dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umowy na realizację zdania „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy”. Zadanie realizowane będzie w ramach programu WID 2021+.

 

Zawarta umowa dotyczy nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w Rudach Kolonii Renerowskiej. Inwestycja jest odpowiedzą na potrzeby mieszkańców zgłaszane od bardzo wielu lat w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 919. Realizacja inwestycji odbywa się we współpracy pomiędzy naszą Gminą a Śląskim Urzędem Marszałkowskim.  Realizatorem umowy jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. Z o.o. z Rybnika. W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Miasta Paweł Macha, Skarbnik Miasta Anna Szostak, Kierownik Referatu Inwestycji Piotr Staroń, z kolei Wykonawcę reprezentował Prezes Zarządu Pan Bogdan Przeliorz.

 

Chodnik w Kolonii Renerowskiej jest II etapem realizacji programu WID 2021+, pierwszy który jest w trakcie formalnego przygotowania dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska. 

 Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań ! –  Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie

 

 

Share:

dot. pracy Urzędu w dniu 31 marca br.

Szanowni Mieszkańcy

w lutym informowaliśmy, o rozpoczęciu prac mających na celu wdrożenie nowego systemu komputerowego dla naszego Urzędu. Większość pracy została wykonana, a nasi Mieszkańcy nie napotkali na żadne utrudnienia. Zakończenie prac wymaga wyłączenia wszystkich programów i aplikacji na których pracuje Urząd, w związku z koniecznością synchronizacji danych z dotychczasowych urządzeń na nowo zainstalowane. Czynności wykonane będą w dniu 31 marca br. (piątek), tym samym w tym dniu nie będzie prowadzona obsługa Klientów. Planując wizytę w celu załatwienia spraw bardzo prosimy mieć to na względzie. Za wszelkie niedogodności Państwa przepraszamy.

Zapraszamy 3 kwietnia do Urzędu, który informatycznie będzie dostosowany do najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa danych.

Prowadzone prace związane są z realizacją projektu Cyfrowa Gmina.

Krótka informacja o projekcie:

termin realizacji : do 30.09.2023 r.

kwota dofinansowania: 349.229,32 pln

Kluczowe założenia projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji

samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

 

Burmistrz Miasta

Paweł Macha

WAŻNA INFORMACJA! - Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 

Share:

Buk lepszy od lidera !

 W drugim wiosennym meczu LKS Buk Rudy pokonał lidera Naprzód Syrynia 1:0(0:0).

Wielkie brawa !!!

Czekamy na kolejne zwycięstwa. 

 

 Wyniki :


Buk Rudy – Naprzód Syrynia 1:0 (0:0)

bramka : Tomasz Bok

LKS Pawłów – Silesia Lubomia 5:1 (2:0)

LKS Lyski – LKS Studzienna 2:1 (2:0)

Start Pietrowice Wielkie – Przyszłość Rogów 0:3 (0:1)

LKS 07 Markowice – Zgoda Zawada Książęca 1:1 (0:0)

Czarni Nowa Wieś – Rozwój Bełsznica 1:1 (0:0)

Kolejarz Chałupki – Odra Nieboczowy 3:3 (1:1)

 LKS Zabełków – KS 05 Krzanowice 1:5 (0:2)


Tabela :

1.Odra Nieboczowy174060:31
2.Naprzód Syrynia173949:16
3.Przyszłość Rogów173742:17
4.Kolejarz Chałupki173142:31
5.LKS Studzienna173047:34
6.Silesia Lubomia172937:24
7.KS 1905 Krzanowice172848:31
8.Start Pietrowice Wielkie     
17      
26        
24:22
9.LKS Pawłów172534:28
10.Czarni Nowa Wieś172532:32
11.LKS Lyski172137:41
12.LKS BUK RUDY
171724:43
13.Zgoda Zawada Książęca171429:66
14.LKS 07 Markowice171022:45
15.Rozwój Bełsznica17821:45
16.LKS Zabełków17422:64Grali także trampkarze. Tu jednak było dużo gorzej. Orzeł Moszczenica rozgromił młodych piłkarzy Buku 11:1. Mamy nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. 


wyniki :

Polonia  Marklowice – LKS 07 Markowice 2:5 (1:0)

Polonia  Niewiadom – LKS Krzyżanowice 9:1 (4:0)

Buk  Rudy – Orzeł Moszczenica 1:11 (0:5)

 

tabela :

1.Orzeł Moszczenica         
1           
3                
11:1
2.Polonia Niewiadom139:1
3.LKS 07 Markowice135:2
4.Polonia Marklowice102:5
5.LKS Krzyżanowice101:9
6.LKS BUK RUDY
101:11 

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, trawa i tekst

zdjęcie z portalu : https://www.facebook.com/LKS.Buk.RudShare:

NOWE UJĘCIA WODY DLA KILKU POKOLEŃ

Szanowni Mieszkańcy,

wczoraj wspólnie z Prezesem GPWiK, Kierownikiem Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego wizytowałem plac budowy, w którym powstają nowe ujęcia wody podziemnej dla naszej gminy. Inwestycja obejmuje zakresem magistralę wodociągową i infrastrukturę towarzyszącą. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie wydajności naszego systemu zaopatrzenia w dobrą wodę dla kilku pokoleń. Termin zakończenia realizacji inwestycji koniec roku 2023.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, pożyczką WFOŚiGW oraz środków własnych GPWiK Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" wynosi: 11,8 mln zł (z vat). Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 5,4 mln zł. Wkład własny w wysokości: 4,2 mln zł (bez VAT).

 

Paweł Macha
Burmistrz Miasta
Kuźnia Raciborska

 

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337008906_927097355379346_8542096721416566030_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uevbqzqYTdcAX8EUox0&_nc_ht=scontent-fra3-1.xx&oh=00_AfDbE_K89ALoQWZLbxdjCz6mv_ncJxc4O1u-kSQH2im-hA&oe=6425B4AC

 

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337521641_1293072707949218_4435864069311918786_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=68Hi5WFmL64AX_Z31N-&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=00_AfB84Q_3wRo7aKzPagrTsoBuxtFfe4-yacgUGJ-x0NxBaQ&oe=6424AD1D

 

 

 

Share:

Przekaż 1,5 % podatku dla Stowarzyszeń działających w Rudach

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia naszej Parafii poprzez przekazania na jej rzecz 1,5% podatku.
Wypełniając deklarację podatkową, należy:

- w polu 'numer KRS' wpisać: 0000283966,
- w polu 'cel szczególny 1,5%' wpisać: Parafia Rudy.
 
Serdeczne 'Bóg Zapłać' za wsparcie!

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, na świeżym powietrzu i tekst „PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA OSP RUDY B_0618 Pomożesz doposażyć naszą jednostkę w sprzęt do skutecznego ratowania życia, zdrowia oraz mienia STREPOIMA STRAZ w DEKLARACJI PIT JAKO OPP WYBIERZ ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KRS: 0000 116 212 JAKO CEL WPISZ NAZWĘ JEDNOSTKI I JEJ ADRES: OSP RUDY 47-430 RUDY UL. ROGERA 22 WOJ. ŚLĄSKIE”

 Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PRZEKAŻ SWOJE 1,5 % NA RUDZKI SPORT KRS 0000001005”

 

 

Share:

Dziś śpimy krócej

 W nocy z soboty na niedzielę, zmieniamy czas z zimowego na letni. 26 marca nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na godz. 3.00, poprzez to będziemy spali godzinę krócej. Do czasu zimowego wrócimy w październiku.

 PRZYPOMINAMY! DZIŚ W NOCY ZMIENIAMY CZAS NA LETNI! – Nasz Głos Ostróda

Share: