Podatek - I rata i opłata za śmieci - I kwartał

Informuję mieszkańców, że I ratę podatku od nieruchomości oraz opłatę za odpady komunalne ( śmieci ) za I kwartał uregulować będzie można w "Sołtysówce" ( ul. Rogera 11) w dniach :

BĘDZIE MOŻNA UREGULOWAĆ

W "SOŁTYSÓWCE"

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

1 marzec – poniedziałek - godz. 9.00 – 11.00

2 marzec – wtorek - godz. 9.00 – 11.00

3 marzec – środa - godz. 9.00 – 11.00

4 marzec – czwartek - godz. 9.00 – 11.00

5 marzec – piątek - godz. 9.00 – 11.00

8 marzec – poniedziałek - godz. 16.30 – 18.00

9 marzec – wtorek - godz. 16.30 – 18.30

10 marzec – środa - godz. 16.30 – 18.00

11 marzec – czwartek - godz. 16.30 – 18.30

12 marzec – piątek - godz. 16.00 – 18.00

15 marzec - poniedziałek - godz. 16.00 – 18.00


Opłata za spółkę wodną pobierana będzie w innym terminie.


Pobór opłat odbywał się będzie z zachowaniem wszystkich środków ostrożności przewidywanych przepisami.   


nowogrodziec.pl - Podatek od nieruchomości - 2021

Share:

OZE Odnawialne źródła energii - Zmiana terminu otwarcia ofert dla Wykonawców

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” :

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 13:00.

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 23 lutego 2021 r. godz. 13:30.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Link poniżej:

https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973378?start=1

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: OZE Odnawialne źródła energii - Zmiana terminu otwarcia ofert dla Wykonawców

 

Share:

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 22 lutego ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Kuźni Raciborskiej i Rudach. Dokumenty będzie można składać do 12 marca. Wnioski są do pobrania w sekretariatach szkół, na stronach internetowych szkół i w przedszkolach.

Od 22 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do przedszkoli dla nowych wychowanków rusza 1 marca. Wnioski do pobrania będą w przedszkolach oraz na stronach internetowych placówek.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w placówkach oraz na stronie Urzędu Miejskiego: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/25682682?start=1

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: Rozpoczęła się rekrutacja do szkół i przedszkoli

Share:

BIBLIOTEKA W RUDACH RUSZA PO REMONCIE

Zakończył się remont Filii MBP w Rudach. 17 lutego odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki. Ze względu na pandemię zaproszono tylko nielicznych gości. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Paweł Macha, sołtys Rud Wojciech Węglorz, przedstawiciel Rady Sołeckiej Tomasz Sokołowski przedstawicielka mieszkańców Maria Jarząb. Obecni byli też pracownicy biblioteki- panie Katarzyna Machecka i Sabina Marschollek oraz dyrektor biblioteki Ireneusz Wojcieski. Remont przeprowadzono dzięki współpracy biblioteki, mieszkańców Rud, Rady Sołeckiej oraz Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska. Dziękujemy. 

zdjęcia

 

Share:

Sto lat dla księdza Amadeusza !

 Dziś swe urodziny obchodzi wikary naszej parafii ksiądz Amadeusz Pełka. Z tej okazji w imieniu swoim i parafian składamy mu życzenia :

Czcigodny księże... 

W dniu Twoich urodzin życzymy Ci dużo zdrowia,
niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej posłudze,
oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów.
Życzymy, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii,
żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości.
Niech Najświętsza Maryja Panna  otacza Księdza Matczyną miłością i opieką
oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w głoszenia Słowa Bożego.

Z najserdeczniejszymi życzeniami


Parafianie  z Rud

 Znalezione obrazy dla zapytania: kwiaty na urodziny księdza

 

 

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: ksiądz amadeusz pełka

 

 

 

Share:

Nakazy podatkowe

 Nakazy podatkowe ( podatek od nieruchomości ) odbierać można w "Sołtysówce" ( Rogera 11 ) w następujących terminach :


19 luty - piątek  - godz. 9.00 - 11.00 oraz 16.00 - 17.00


20 luty - sobota - godz. 10.00 - 12.00

 

22 luty - poniedziałek - godz. 9.00 - 12.00


23 luty - wtorek - godz. 9.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: nakaz podatkowy 2021

 

Share:

Korekta - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Paweł Macha, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Gminny Komisarz Spisowy w Kuźni Raciborskiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01.02.2021r. – 09.02.2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail,
  6. oświadczenie o:
   1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
   3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
   4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: poczta@kuzniaraciborska.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  5. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Kuźni Raciborskiej – nr tel. 32 419 10 71, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Paweł Macha

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

   I.    Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Paweł Macha.(dane GKS).

 II.    Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. IV.    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 V.    Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 1. VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 1. VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 News - Ryglice.pl

 

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud