Medale za Ofiarność i Odwagę nadane strażakom ochotnikom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Medale za Ofiarność i Odwagę nadane strażakom ochotnikom
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z końcem 2019 roku władze Gminy Kuźnia Raciborska, poprzez Wojewodę Śląskiego, wystąpiły z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie „Medalem za Ofiarność i Odwagę” zasłużonych strażaków-ochotników z jednostek naszej Gminy, którzy od wielu lat wykazują się ogromnym poświęceniem, zaangażowaniem, dowodząc działaniami ratowniczymi w ratowanie mienia i życia ludzkiego, niejednokrotnie narażając przy tym swoje zdrowie i życie.
Na początku bieżącego roku z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotarła wiadomość, że Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 15.12.2020 r. nadał MEDAL ZA OFIARNOSĆ i ODWAGĘ za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego następującym druhom:
- Krzysztof Bartoń - Komendant Gminny OSP,
- Krzysztof Grobelny - Prezes OSP Kuźnia Raciborska,
- Joachim Dudek - Naczelnik OSP Rudy,
- Tomasz Czogała - Naczelnik OSP Siedliska,
- Adam Rabiej - Naczelnik OSP Ruda Kozielska.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała również, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, o miejscu i terminie wręczenia odznaczeń strażacy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia druhom i czekamy na ceremonię wręczenia odznaczeń.

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2021/medal.jpg

 

Share:

1 % podatku dla naszej parafii

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia naszej Parafii poprzez przekazania na jej rzecz 1% podatku.
Wypełniając deklarację podatkową, należy:

- w polu 'numer KRS' wpisać: 0000283966,
- w polu 'cel szczególny 1%' wpisać: Parafia Rudy.
Serdeczne 'Bóg Zapłać' za wsparcie!
 
 
Share:

XXIX Sesja Rady Miejskiej

 XXIX Sesja w dniu 28 stycznia 2021, godz. 15:00

w sali ślubów USC oraz w miejscach przebywania radnych

Porządek obrad

Share:

Ankieta dotycząca zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W związku z ankietyzacją prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczącą zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych.

 

Link do ankiety: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

 

 

Termin na wypełnienie ankiet to 02.02.2021 r.

 

 Wypełnij Ankietę Energetyczną! - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Share:

Zapraszamy na bezpłatną mammografię

https://kuzniaraciborska.pl/images/2021/Kuznia_mamografia.jpg

Share:

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W tut. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zlokalizowany jest punkt przyjmowania wniosków programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty)

mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 131 (Inspektor ds. ochrony środowiska, Pani Nikol Kawalec)

 

W Programie obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania  – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych

 • dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych

 • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:

-       1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

-       1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania wydawane są zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (MOPS), wymagane do złożenia wniosku.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • instalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Program  daje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać również bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

 

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 Czyste powietrze- nabór trwa

 

Share:

Szczepienie przeciw COVID-19 - usprawnienie rejestracji

Szanowni mieszkańcy,
Na prośbę naszej przychodni zdrowia ZLA Amicus-Med Sp. z o.o., aby usprawnić proces rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w placówce AMICUS-MED w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9 b, prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz numer telefonu osoby, która będzie rejestrowana na szczepienie.

 

ZLA Amicus-Med Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9b

tel. 32 419 14 1632 400 50 0632 400 50 0732 419 20 45.

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2021/szczepienia.png

Share:

COVID-19 – Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 512 203 129.

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę̨ z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które mają już ustalony termin szczepienia w przychodni zdrowia ZLA Amicus-Med Sp. z o.o. (Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9b) oraz mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, będą̨ mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Gminę transportu.

Zwracamy się z prośbą, aby osoba, która spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwoniła na wskazaną infolinię najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem szczepienia.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nie wyznacza daty oraz godziny szczepienia danej osoby.

 

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?

• Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,

• zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,

• skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień w przychodni zdrowia ZLA Amicus-Med Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9b – tel. 32 419 14 16, 32 400 50 06, 32 400 50 07, 32 419 20 45.

 Aktualności - Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ sp. z o.o

 

Share:

Dzieci wracają do szkół

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do nauki w szkołach wracają uczniowie klas I-III.
Pobyt dzieci w szkole przygotowano zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Uczniowie będą uczyli się w stałych salach na różnych piętrach budynków szkół, aby zminimalizować kontakt między uczniami różnych klas. Większość zajęć w klasie prowadzić będzie jeden nauczyciel.
Klasy mają wyznaczone pory korzystania ze stołówki. Zajęcia świetlicowe będą w salach lekcyjnych na poszczególnych piętrach tylko dla dzieci rodziców pracujących.
Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi, bez kontaktu z osobami w kwarantannie lub chorymi. Muszą mieć swoje maseczki. Nie można wymieniać się przyborami szkolnymi. Klasy będą często wietrzone a po zajęciach dezynfekowane.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć, rozkładu jazdy autobusów szkolnych oraz nowych zasad rodzice otrzymali przez e-dziennik. Dostępne są one także na stronach internetowych szkół.

 

 

Szanowni rodzice,

w poniedziałek 18 stycznia klasy I-III rozpoczynają normalną edukację w szkole. W związku z powyższym przedstawiam najważniejsze informacje z tym związane. Uczniowie będą funkcjonowali w reżimie sanitarnym, szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sanitarnych można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Obowiązują dotychczasowe wytyczne (m.in. nieprzysyłanie dzieci z objawami chorobowymi do szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły zarówno przez uczniów jak i opiekunów przyprowadzających dzieci do szkoły, stosowanie maseczek ochronnych w czasie drogi do szkoły oraz w miejscach ogólnodostępnych). Pojawiło się też nowe zalecenie zgodnie z którym należy ograniczać do minimum kontakt z uczniami z innych klas. W związku z tym wprowadzone zostały nowe rozwiązania w postaci przeniesienia uczniów danej klasy na różne poziomy (parter i II piętro):

II piętro

klasa I a (p. K. Skwarska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 26 
klasa III b (p. Martyna Górska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 30

parter

klasa I c (p. Agnieszka Siedlaczek) - zostaje przeniesiona do klasy nr 7

W okolice tych klas zostaną przeniesione również szafki do przebrania dla dzieci.

Pozostałe kwestie:

- autobus szkolny - będzie kursował wg planu z początku roku szkolnego (przed rozpoczęciem remontu ul. Cysterskiej), korekty kursów zostaną dokonane po kilku dniach funkcjonowania, kiedy się zorientujemy jakie jest obłożenie na poszczególnych kursach, 

- stołówka szkolna - uczniowie zapisani na obiady będą mogli normalnie korzystać ze stołówki od poniedziałku z zachowaniem zasady ograniczenia kontaktu pomiędzy uczniami poszczególnych klas, 

- świetlica - będzie czynna normalnie, wg planu tzn. przed lekcjami od godz. 7.00 d0 8.45, oraz po lekcjach od godz. 13.40 do 16.00 (ewentualne korekty będą dokonywane od kolejnego tygodnia). 

Wszystkie zajęcia będą realizowane wg dotychczasowego planu (zarówno lekcje jak i zajęcia pozalekcyjne: kółka zainteresowań, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, inne).

Panie wychowawczynie poszczególnych klas przeprowadzą pogadanki z uczniami na temat zasad funkcjonowania w szkole. Chciałbym podkreślić, że obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzu i w miejscach wspólnego przebywania dzieci wynika z obowiązujących przepisów, a nie z przepisów wprowadzonych przeze mnie jako dyrektora. Na lekcjach uczniowie również mogą mieć założone maseczki, ale ze względu na komfort nauki nie jest to obowiązek. Na koniec chciałbym jeszcze szczególnie Państwa prosić, żeby nie przysyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi. 

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (605 283 758).

 

Adrian Plura

dyrektor szkoły

 

Wracamy do szkoły!

 

Share:

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach projektu „Nie truj sąsiada”

Zapraszamy wszystkich na konsultacje eksperckie dla osób zainteresowanych wymianą kotła, montażem fotowoltaiki itp.

 

Uwzględniając sytuację pandemiczną, obsługa konsultancka będzie prowadzona w formie zdalnej.

Jak to zrobić ?

     1.  Prześlij zgłoszenie na adres konsultacje@planergia.pl lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem 732 888 349; 

           2. W dniu konsultacji otrzymasz linka do połączenia telekonferencyjnego:

- video (jeżeli posiadasz kamerkę internetową)

- udział telefoniczny (jeżeli nie masz możliwości połączenia video)

3. Konsultacje odbędą się w ustalonym terminie z udziałem ekspertów zewnętrznych. Dla Gminy Kuźnia Raciborska jest to 23 luty 2021 r. w godzinach 16.00-20.00.

 Gmina z dobrą energią! Bezpłatne konsultacje w Raciborzu - TerazRaciborz.pl

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud