Dzieci wracają do szkół

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do nauki w szkołach wracają uczniowie klas I-III.
Pobyt dzieci w szkole przygotowano zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Uczniowie będą uczyli się w stałych salach na różnych piętrach budynków szkół, aby zminimalizować kontakt między uczniami różnych klas. Większość zajęć w klasie prowadzić będzie jeden nauczyciel.
Klasy mają wyznaczone pory korzystania ze stołówki. Zajęcia świetlicowe będą w salach lekcyjnych na poszczególnych piętrach tylko dla dzieci rodziców pracujących.
Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi, bez kontaktu z osobami w kwarantannie lub chorymi. Muszą mieć swoje maseczki. Nie można wymieniać się przyborami szkolnymi. Klasy będą często wietrzone a po zajęciach dezynfekowane.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć, rozkładu jazdy autobusów szkolnych oraz nowych zasad rodzice otrzymali przez e-dziennik. Dostępne są one także na stronach internetowych szkół.

 

 

Szanowni rodzice,

w poniedziałek 18 stycznia klasy I-III rozpoczynają normalną edukację w szkole. W związku z powyższym przedstawiam najważniejsze informacje z tym związane. Uczniowie będą funkcjonowali w reżimie sanitarnym, szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sanitarnych można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Obowiązują dotychczasowe wytyczne (m.in. nieprzysyłanie dzieci z objawami chorobowymi do szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły zarówno przez uczniów jak i opiekunów przyprowadzających dzieci do szkoły, stosowanie maseczek ochronnych w czasie drogi do szkoły oraz w miejscach ogólnodostępnych). Pojawiło się też nowe zalecenie zgodnie z którym należy ograniczać do minimum kontakt z uczniami z innych klas. W związku z tym wprowadzone zostały nowe rozwiązania w postaci przeniesienia uczniów danej klasy na różne poziomy (parter i II piętro):

II piętro

klasa I a (p. K. Skwarska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 26 
klasa III b (p. Martyna Górska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 30

parter

klasa I c (p. Agnieszka Siedlaczek) - zostaje przeniesiona do klasy nr 7

W okolice tych klas zostaną przeniesione również szafki do przebrania dla dzieci.

Pozostałe kwestie:

- autobus szkolny - będzie kursował wg planu z początku roku szkolnego (przed rozpoczęciem remontu ul. Cysterskiej), korekty kursów zostaną dokonane po kilku dniach funkcjonowania, kiedy się zorientujemy jakie jest obłożenie na poszczególnych kursach, 

- stołówka szkolna - uczniowie zapisani na obiady będą mogli normalnie korzystać ze stołówki od poniedziałku z zachowaniem zasady ograniczenia kontaktu pomiędzy uczniami poszczególnych klas, 

- świetlica - będzie czynna normalnie, wg planu tzn. przed lekcjami od godz. 7.00 d0 8.45, oraz po lekcjach od godz. 13.40 do 16.00 (ewentualne korekty będą dokonywane od kolejnego tygodnia). 

Wszystkie zajęcia będą realizowane wg dotychczasowego planu (zarówno lekcje jak i zajęcia pozalekcyjne: kółka zainteresowań, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, inne).

Panie wychowawczynie poszczególnych klas przeprowadzą pogadanki z uczniami na temat zasad funkcjonowania w szkole. Chciałbym podkreślić, że obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzu i w miejscach wspólnego przebywania dzieci wynika z obowiązujących przepisów, a nie z przepisów wprowadzonych przeze mnie jako dyrektora. Na lekcjach uczniowie również mogą mieć założone maseczki, ale ze względu na komfort nauki nie jest to obowiązek. Na koniec chciałbym jeszcze szczególnie Państwa prosić, żeby nie przysyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi. 

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (605 283 758).

 

Adrian Plura

dyrektor szkoły

 

Wracamy do szkoły!

 

Share:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud