Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 29 stycznia na ulicach miast, miasteczek i wsi w całej Polsce pojawią się wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z charakterystycznymi puszkami o podstawie sześciokąta. Będą zbierać datki na zakup sprzętu do wczesnego wykrywania i leczenia sepsy, która może dotknąć zarówno najmłodszych, jak i starszych pacjentów. To już 31. Finał WOŚP w Polsce.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie utworzono również w Kuźni Raciborskiej, na czele którego stoi Ireneusz Wojcieski, będący także dyrektorem miejscowej biblioteki. Kwestujący z puszkami pojawią się również w sąsiedniej Nędzy.

Ponadto na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zatańczą m.in. Agata Kruszelnicka, wicemistrzyni Polski w tańcu street dance oraz Natalia Rucińska, mistrzyni świata w tańcu mażoretkowym. Szczegóły na poniższym plakacie.

 https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/327597687_1324713541651424_1963940665822360794_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2Oiax_h5vVsAX_YVwkw&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfCldZSv1AY08uo_2pfS0c56eqSual-y894hO9-eRZn2rg&oe=63DB1DBD

 

Share:

Urząd Miejski - informacja o wykonanym remoncie

Od 2 listopada 2022r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej jest ponownie otwarty dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Słowackiego 4.

Przez osiem miesięcy siedziba Urzędu znajdowała się w tymczasowej lokalizacji przy ul. Jagodowej 15 oraz Kościelnej 4, co było następstwem prowadzonych prac remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 4.   

Zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT było realizowane od listopada 2021 roku.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ecomplex Grinspek Ewa,  44-282 Łuków Śląski ul. Lipowa 2 c.

Wartość wykonanych robót: 3.760.446,36 zł brutto.

 Zakres prac obejmował:

Roboty budowlane :

- termomodernizację ścian zewnętrznych,
- termomodernizację ścian cokołu i piwnic,
- docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycie dachowego,
- wymianę rur spustowych i rynien,
- wymianę balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku,
- przebudowę schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;
- budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
- malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięcie, starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku,
- wymianę posadzek na korytarzach,
- montaż obróbek blacharskich,
- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

Instalacje elektryczne :

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami,
- wymianę istniejących przewodów elektrycznych,
- wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
- wymianę rozdzielni elektrycznych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;
- wykonanie pomiarów oraz prób,

Instalacja wod – kan:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników  z zaworami termostatycznym,
- wykonanie kompletnej  kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów  gazowych i podłączeniem do instalacji  Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul Słowackiego 6 ,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych ,
- wymianę instalacji wod – kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek,
- wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych,
- wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Roboty dodatkowe :

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych oraz wykładziny dywanowej,
- wymiana okna PCV,
- wymian drzwi stalowych, aluminiowych oraz drewnianych,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- wykonanie dodatkowych ławeczek kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych oraz wzmocnienia pod montaż masztu antenowego na potrzeby RCB,
- remont biegów schodowych oraz spoczników klatek schodowych,
- wykonanie sufitu z płyt g-k wraz z obudową szachtów instalacyjnych,
- wymiana instalacji wod.-kan. w łazienkach, oraz w pomieszczeniu garażu,
- zmiana trasy instalacji c.o. ,
- wykonanie nowej instalacji słaboprądowej w korytkach kablowych,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego – kamery wraz z instalacją,
- uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach łazienek piętra oraz w komunikacji,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- zabudowa wyłącznika ppoż. dla fotowoltaiki oraz zmiany lokalizacji inwertera.

Pracownicy, którzy zajmują się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz Urząd Stanu Cywilnego na dzień przekazania informacji pracują w budynku tymczasowym przy ul. Kościelnej 4. Termin powrotu do głównej siedziby zaplanowano na koniec lutego br.  

 

https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/001.jpg 

 

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/002.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/003.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/004.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/005.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Dyżur ekodoradcy

https://kuzniaraciborska.pl/images/2023/os/PLAKAT.png

Share:

Refundacja podatku VAT – Gaz

21 grudnia 2022  r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To zadanie ma na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

 

Świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa. Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w nowym roku. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych.

 

Termin złożenia wniosku

 

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

 

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

 

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 

od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

 

od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Wpis źródła ciepła do CEEB

 

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

 

dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Rozstrzygnięcie

Podobnie jak w przypadku form wsparcia takich jak dodatek osłonowy, dodatek węglowy czy na inne źródła ciepła, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

Wniosek o refundację

 

Wnioski można składać:

 

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 

tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Powstańców 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Wniosek o wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe

 Wiadomości - Gmina i Miasto Grójec | Oficjalny serwis internetowy

 

Share:

Urodziny księdza dziekana

 Życzenia urodzinowe kierujemy dzisiaj do księdza dziekana Gotfryda Fesser.

Przyjmij, Czcigodny Księże, Te słowa ciepłe i szczere, W dniu Twoich urodzin Niech Bóg da Ci łask wiele. Niech wzmacnia powołanie, Osłania, kiedy trzeba I prostą, pewną drogą Prowadzi Cię do nieba. Dużo, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Pokornej. 

Śpiewaj sercem kapłańskim Radosne dziękczynienie: Za służbę Chrystusowi, Za wielkie wyróżnienie. 

https://kochciceparafia.pl/wp-content/uploads/zyczenia-dla-ksiedza-550x1024.png


81. rocznica urodzin księdza Gotfryda Fessera - aktualności i miejsce  dyskusji. Rudy 24 - Portal dla Ciebie

zdjęcie : https://rudy24.pl 

Share:

Bezpieczne Ferie 2023

 Od 16 stycznia do 26 lutego w naszym kraju, a od najbliższego poniedziałku do 29 stycznia w województwie śląskim rozpoczynają się ferie zimowe. Podobnie jak w latach poprzednich trwają działania pod wspólną nazwą „Bezpieczne ferie 2023”. Akcja mająca na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji, straży województwa oraz samorządów terytorialnych dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na jej potrzeby uruchomiony został telefon interwencyjny o nr 32 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jednocześnie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzież, w której można uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na podległym terenie.

Dodatkowe informacje na temat Akcji „Bezpieczne ferie 2023” można uzyskań na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ruszaja-bezpieczne-ferie-2023Grafika z bałwankiem i Logiem Powiatu Raciborskiego

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud