Urząd Miejski - informacja o wykonanym remoncie

Od 2 listopada 2022r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej jest ponownie otwarty dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Słowackiego 4.

Przez osiem miesięcy siedziba Urzędu znajdowała się w tymczasowej lokalizacji przy ul. Jagodowej 15 oraz Kościelnej 4, co było następstwem prowadzonych prac remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 4.   

Zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT było realizowane od listopada 2021 roku.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ecomplex Grinspek Ewa,  44-282 Łuków Śląski ul. Lipowa 2 c.

Wartość wykonanych robót: 3.760.446,36 zł brutto.

 Zakres prac obejmował:

Roboty budowlane :

- termomodernizację ścian zewnętrznych,
- termomodernizację ścian cokołu i piwnic,
- docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycie dachowego,
- wymianę rur spustowych i rynien,
- wymianę balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku,
- przebudowę schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;
- budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
- malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięcie, starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku,
- wymianę posadzek na korytarzach,
- montaż obróbek blacharskich,
- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

Instalacje elektryczne :

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami,
- wymianę istniejących przewodów elektrycznych,
- wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
- wymianę rozdzielni elektrycznych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;
- wykonanie pomiarów oraz prób,

Instalacja wod – kan:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników  z zaworami termostatycznym,
- wykonanie kompletnej  kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów  gazowych i podłączeniem do instalacji  Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul Słowackiego 6 ,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych ,
- wymianę instalacji wod – kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek,
- wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych,
- wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Roboty dodatkowe :

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych oraz wykładziny dywanowej,
- wymiana okna PCV,
- wymian drzwi stalowych, aluminiowych oraz drewnianych,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- wykonanie dodatkowych ławeczek kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych oraz wzmocnienia pod montaż masztu antenowego na potrzeby RCB,
- remont biegów schodowych oraz spoczników klatek schodowych,
- wykonanie sufitu z płyt g-k wraz z obudową szachtów instalacyjnych,
- wymiana instalacji wod.-kan. w łazienkach, oraz w pomieszczeniu garażu,
- zmiana trasy instalacji c.o. ,
- wykonanie nowej instalacji słaboprądowej w korytkach kablowych,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego – kamery wraz z instalacją,
- uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach łazienek piętra oraz w komunikacji,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- zabudowa wyłącznika ppoż. dla fotowoltaiki oraz zmiany lokalizacji inwertera.

Pracownicy, którzy zajmują się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz Urząd Stanu Cywilnego na dzień przekazania informacji pracują w budynku tymczasowym przy ul. Kościelnej 4. Termin powrotu do głównej siedziby zaplanowano na koniec lutego br.  

 

https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/001.jpg 

 

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/002.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/003.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/004.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/005.jpg

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2023/um/006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud