GPWiK(śmieci,szambo,woda)

Harmonogram odbioru śmieci na 2023

Taryfa oraz cennik usług dodatkowych

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (tel. 32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 500 kg/rok w ramach wnoszonej opłaty, pozostałe będąodbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w
godzinach 8.00 16.00 i w czwartki w godzinach 8.00-19.00

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Zasady segregacji odpadów

Aplikacja Ecoharmonogram

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud