Ogłoszenie naboru do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji2024-2026

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 rozpoczyna się z dniem 22 grudnia 2023 r. i potrwa do 25 lutego 2024 r.

Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 nastąpi do 22 marca 2024 r.

Kalendarz wyborczy w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2024-2026 stanowi załącznik nr 1 ( kalendarz wyborczy )do niniejszego ogłoszenia.
Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyniku wyborów, zaś kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. w dniu wyborów ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w młodzieżowych radach jednostek samorządu terytorialnego, samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych,
samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest działalność na rzecz dzieci
i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonywane są przez:
1. młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego;
2. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego;
3. osoby fizyczne.

Każdy z podmiotów, o których mowa powyżej może dokonać zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, a osoba fizyczna jednego kandydata.
Wybory przeprowadzi komisja wyborcza poprzez losowanie w każdej z poszczególnych grup, o których mowa powyżej, osobno dla każdego okręgu wyborczego. Podział województwa na
okręgi wyborcze, liczba mandatów przypadająca na dany okręg w każdej z grup zgłoszeń stanowi załącznik 2  ( podział na okręgi )do niniejszego ogłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026, który stanowi załącznik nr 3  ( formularz zgłoszeniowy kandydata)do niniejszego
ogłoszenia w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem:

NIE OTWIERAĆ! osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu) lub odesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,40-037 Katowice, z dopiskiem: Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z naborem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 udzielają pracownicy departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. 032 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl, edukacja@slaskie.pl)

 Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024 - 2026  - Gmina Świerklaniec - Portal gov.pl

 

 

Share:

Początek springów LKS Buk Rudy

Już w zeszłym tygodniu pierwszy zespół LKS Buk Rudy wznowił swoje treningi.
Chłopaki odbyli pierwszy trening w terenie biegając po rudzkich lasach.
Następnie trener Bok przeniósł zajęcia na halę sportową gdzie gracze szlifują kondycję przed wiosną.
Już w najbliższa sobotę będzie pierwsza okazja sprawdzić jakość gry żółto-zielonych po zimie.
Pierwszy sparing rozegramy w Dębieńsku konfrontując się z okręgowa drużyna LKS Ruch Stanowice. Zapraszamy chętnych kibiców na to sparingowe starcie o godz. 15.00
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym football, piłka nożna i tekst „SPARING NR.1 27/1/24 5.00 BOISKO W ĘBIEŃSKU LKS BUK RUDY VS RUCH STANOWICE BUKRUDY”

Share:

64 urodziny Ojca Benjamina Remiorza SVD

 Dziś swe urodziny świętuje Ojciec Beniamin Remiorz. Pochodzący z Rud misjonarz, który sprawuje swą posługę  w dalekim Paragwaju. 

Z okazji urodzin życzymy Tobie, Wielebny Ojcze Beniaminie , byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatracaj nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Ci Prawdę i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem.

 

 Imieniny Księdza Proboszcza Ryszarda Kłosińskiego 2021 - Parafia w Kadzidle

Share:

Świetlicowe ferie zimowe

 Może być grafiką przedstawiającą tekst „ŚWIETLICOWE Ferie Zimowe w programie 5.02- Bałwankowe warsztaty krawieckie 6.02- Przejazd zimowym wagonem, ognisko, zabawy, WĄSKOTORÃWKA 7.02- Warsztaty kulinarne-pyszna niespodzianka 8.02-Bajkowa Noc Filmowa godz.19.00-9.00 Baw się razem z nami! pn. wt. År. 9:00 -13:00 ŻAPISY TEL: 509 467 303”

Share:

Warto przekazać swoje 1.5 % na rudzki sport.

Halo kibice!

Czas rozliczeń za poprzedni rok przed nami.
Warto przekazać swoje 1.5 % na rudzki sport.
Nasza Akademia LKS Buk Rudy kształci ponad 100 młodych wychowanków. Ich wyniki sportowe są coraz lepsze.
Gromadzimy sporo ludzi na domowych meczach pierwszej drużyny LKS Buk Rudy dając Wam ogrom pozytywnych emocji.
Nasze boiska są w wyśmienitej kondycji.
To wszystko kosztuje mnóstwo pracy i środków finansowych.
Wesprzyj nas w naszej misji.
Przekaz swoje 1,5% podatku na rudzki sport.
LKS BUK RUDY
KRS 0000001005
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób, ludzie grający w futbol amerykański, ludzie grający w piłkę nożną i tekst „9 PRZEKAŻ SWOJE 1,5 % na rudzki sport KRS 0000001005”
Share:

„Próba ognia” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 W niedzielne popołudnie młodzi strażacy z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych MDP z OSP Budziska, Jankowice i Rudy uczestniczyli w szkoleniu i grze zainicjowanej przez Fundację Orlen pn. „Próba ognia „.  Podczas rozgrywki uczestnicy podzieleni są na dwie drużyny. Jedna wciela się w rolę strażaków, którzy ratują miejscowość przed żywiołem. Druga natomiast kieruje ogniem i utrudnia funkcjonariuszom akcję ratunkową. Tego, jak grać w „Próbę Ognia”, uczą ambasadorowie gry, którzy szkolili młodych strażaków przed przystąpieniem do gry. W nagrodę za rozgrywki MDP otrzymują certyfikaty i gry planszowe, a zwycięskie drużyny przechodzą do kolejnych etapów. Projekt powstał dzięki współpracy naszych gminnych jednostek OSP z OSP Zawada Książęca.

 "Próba ognia" dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - "Próba ognia" dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 

 więcej zdjęć

 

 

Share:

Powstaje parking przy Urzędzie Gminy

W dniu 19 stycznia 2024 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na budowę  parkingu przy Urzędzie Miejskim dla samochodów osobowych  wraz z jezdniami manewrowymi oraz oświetleniem.  W ramach planowanych prac zaprojektowano wykonanie 29 miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu zielonego z ławkami. Cały teren parkingu zostanie oświetlony. Teren po kotłowni i warsztatach ZGKiM zmieni się na przyjazną, zieloną i potrzebną przestrzeń.

Wykonawcą prac jest  K+D Budownictwo Sp. z o.o. Wartość prac wynosi 573.452,10 zł brutto. Zadanie ma być zrealizowane do 18.05.2024 r. Umowę podpisali: burmistrz Paweł Macha, skarbnik Anna Szostak i przedstawiciel wykonawcy Adam Kerner.

Docelowo nowy parking ma zostać połączony chodnikiem z placem Przedszkola nr 1, tak by przywóz i odbiór przedszkolaków był dużo bezpieczniejszy.

Od 29 stycznia, na czas wykonywania prac budowlanych, nie będzie możliwości parkowania przy budynku Urzędu Miejskiego. Za utrudnienia bardzo przepraszamy prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość. To ostatni etap zmian i przebudowy przestrzeni publicznej w i wokół budynku Urzędu Miejskiego oraz wyremontowanego budynku ZGKiM.

 

https://kuzniaraciborska.pl/wp-content/uploads/2024/01/DSC_0005-1-scaled.jpg 

 

 parking UM

 

 

 

Share:

Komunikat ZGKiM – możliwość płacenia przy pomocy karty płatniczej

Szanowni mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 20.01.2024 r. kasa ZGKiM została wyposażona w terminal co pozwala na dokonywanie płatności przy pomocy karty płatniczej.

 

 https://kuzniaraciborska.pl/wp-content/uploads/2024/01/terminal-2.jpg

 https://kuzniaraciborska.pl/wp-content/uploads/2024/01/terminal-1.jpg

 

 

Share:

Rada Sołecka

 W środę 24 stycznia o godz. 18.00 w świetlicy OSP zebranie Rady Sołeckiej. Do omówienia sprawy bieżące.

Jak zostać członkiem rady sołeckiej:

Share:

Urodziny księdza dziekana

 Dziś swe 84 urodziny świętuje ksiądz dziekan Gotfryd Fesser.  Z tej okazji składamy mu życzenia :

Z okazji Księdza urodzin - pogody ducha, spokoju i wytrwałości. Zdrowia i wszelakiego szczęścia oraz abyś był silny mocą miłości i wiary, której ofiarował nam Jezus Chrystus. Szczęść Boże! Drogi Księże, ślemy Ci dużo spokoju, pogody ducha i przede wszystkim wielu Łask Bożych i mocy Ducha Świętego.

 Ks. dziekan Gotfryd Fesser - 55. rocznica święceń kapłańskich - Parafia  Wniebowzięcia NMP - Rudy / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

 

Share: