Zapraszamy do świetlicy woejskiej

 https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310622230_509755701157267_4972163059137309630_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cbE4OnCGjtYAX80cVCg&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfDgo73PbkF-jiwWn6WfrpTFuKXsAA7P4AydovcE6mdMaw&oe=6389B297

Share:

Świetlica w Rudach zaprasza

 https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313429164_542573894542114_1866293097207131175_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=tXDKF7SUelUAX97vi62&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfCsjNLUjadQiMVMAI5W4jx2lQj5lMkbB26yoUPtJu2SQg&oe=6389B4C6

Share:

Święty Mikołaj w Rudach

 https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315554172_546274610838709_4334499427872778760_n.jpg?stp=dst-jpg_s1080x2048&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=nKu6AKrAvMsAX-Ox95Q&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfBk7hG45ehWClI1pvAYkKPqwx72OMgeu5QIIkPWsVsOGg&oe=6389A072

Share:

Nowa droga w Rudach

Pani senator Ewa Gawęda oraz burmistrz Paweł Macha symbolicznie otworzyli nową drogę w Rudach. W ramach inwestycji wykonano nowe oświetlenie drogi oraz główne sieci wodno-kanalizacyjne. Drogę zaprojektowano i wykonano dla kategorii ruchu KR 3. 

 Łączy się ona z historyczną Aleją Lipową oraz z istniejącą nawierzchnią asfaltową  - boczną odnogą ul. Kolonia Renerowska. Nowopowstała droga umożliwia dojazd do wydzielonych terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.  W jej sąsiedztwie znajduje się 14 działek budowlanych o wielkości ok. 900 m2. Są one przygotowywane przez gminę do sprzedaży. Dochody z ich sprzedaży zasilą budżet gminny. O rozpoczęciu sprzedaży będziemy informować.

Wykonawcą projektu był Pan Łukasz  Frelich z Rybnika, natomiast realizatorem robót drogowych i instalacyjnych firma: „Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.” z  Rybnika. Inwestycja powstała ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 450 000,00 zł. Całość zadania to koszt:  733 505,40 zł.

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0017.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0016.jpg

 

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0015.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0013.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0008.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0008.jpg

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/droga_rudy/dsc_0007.jpg


Share:

Zabawa Andrzejkowa

https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313077592_549269377206724_8706196519233784488_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bC2p6eA12XAAX9PAjI1&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfCzxpRDLcaWYfqnHSgl_XWru58fOfOnfV87FiVb6ABPtQ&oe=637FF46A

Share:

Kolejka wąskotorowa zaprasza

 Może być zdjęciem przedstawiającym kolej i tekst „z OKAZJI DNIA KOLEJ ARZA ZAPRASZAMY NA PRZEJ AZD KOLEJKĄ W DNIU 5.11.2022 O GODZ. 18.00 PRZEJ AZD NA OBU TRASACH RUDY- RYBNIK STODOŁY- RUDY-STANICA-RUDY A-RUDY CENA BILETU (NA OBIE TRASY): 25ZŁ BHP SKŁAD BĘDZIE OBSŁUGIWANY PRZEZ PAROWÃZ LAS49”

Share:

Świetlica Wiejska w Rudach zaprasza na "Wspólme czytanie bajek"

 https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315769471_548147450651425_6303317334040783206_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BMqnicXLmmwAX_UH2Sa&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfCAGLMW7TI3FfNSlD6x131YO9kaKwacjD4UgbJI9aaI5A&oe=6381445D

Share:

Zapraszamy na Jarmark Adwentowy w Starym Opactwie w Rudach 2022

Adwent to czas radosnego oczekiwania. Jedną ze wspaniałych tradycji tego okresu jest jarmark adwentowy. Atmosfera jarmarku niewątpliwie stwarza możliwość spędzenia czasu z rodziną, wszystko odwołuje się do atmosfery świąt, towarzyszy temu ciepło, światło, braterstwo, poczucie wspólnoty. Jest niewątpliwie atrakcyjną formą podkreślenia czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

 sobota - niedziela: godz. 10:00 - 17:00

 

wejście przez dziedziniec

26-27 listopada

3-4 grudnia

10-11 grudnia

17-18 grudnia

Restauracja: godz. 11:00 - 19:00

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/jarmark_adwentowy_2022.jpg

Share:

Wniosek o zakup preferencyjny węgla!

 Szanowni Mieszkańcy,

Tak jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Gmina Kuźnia Raciborska przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Od dziś wnioski można pobrać w następujący sposób:

· pobrać druk wniosku, wypisać oraz złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (obecnie budynek ZGKiM),

· pobrać poniżej wniosek, podpisać profilem zaufanym i wysłać na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl 

· pobrać poniżej wniosek, podpisać profilem zaufanym i przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMKuznia/skrytka

 

Pobierz wniosek w formacie *doc

Pobierz wniosek w formacie *pdf

 

Termin składania wniosków do 09.12.2022r.

 

Podstawowe informacje:

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach, tj. do końca tego roku max. 1,5 tony oraz po 1 stycznia 2023r. ponownie max.1,5 tony (w późniejszym terminie pojawią się informacje odnośnie wniosków na przyszły rok).

 

Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało tym gospodarstwom, które nabyły wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG), chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.

 

Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości co najmniej takiej jak określona w ww. Rozporządzeniu.

 

W chwili obecnej wniosek zawiera możliwość wyboru 2 frakcji węgla, jednakże szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów będzie zależał od oferty podmiotu wprowadzającego (dostawcy węgla), wyznaczonego do podpisania umowy z Gminą.

       W dniu dzisiejszym Gmina nie dysponuje informacją odnośnie terminu rozpoczęcia dostaw węgla do gospodarstw domowych. Dalsze szczegóły będą na bieżąco przekazywane poprzez stronę internetową Urzędu oraz profil FB.  

  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu +48 534 171 669.

 Ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków od mieszkańców Gminy Goraj w  sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach - Gmina Goraj - Portal  gov.pl

 

 

 

Share:

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych 2022r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że 22 listopada 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Trening sprawności syren zostanie przeprowadzony na podstawie §8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 

 Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych - Starostwo Powiatowe w  Zawierciu

 

Share:

Podatek od nieruchomości - IV rata

 IV ratę podatku od nieruchomości uregulować będzie można w "Sołtysówce" w dniach :

9 listopad - środa - godz. 16.30 - 18.00

10 listopad - czwartek - godz. 16.30 - 18.00

14 listopad - poniedziałek - godz. 10.00 - 11.30

15 listopad - wtorek - godz. 10.00 - 11.30

 

 Podatek od nieruchomości - Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Share:

Informacja o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuje się o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i Facebooka.

 Symbol Informacji Zdjęcia Royalty Free, Obrazki, Obrazy Oraz Fotografia  Seryjna. Image 12748690.

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud