Narodowy Spis Powszechny trwa.


Share:

Punkt Szczepień Powszechnych w Kuźni Raciborskiej

Na wniosek samorządu Gminy Kuźnia Raciborska we współpracy z Prezesem Amicus-Med w Kuźni Raciborskiej, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał rekomendację na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Kuźni Raciborskiej. 
Na terenie Powiatu Raciborskiego dwa punkty szczepień powszechnych uzyskały pozytywną opinię NFZ:
1. CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 – punkt będzie mieścił się w sali gimnastyczna szkoły,
2. Amicus-Med w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9B.
Prace przygotowawcze w ośrodku zdrowia w Kuźni Raciborskiej rozpoczną się w najbliższych dniach, w celu stworzenia warunków dla dwóch zespołów szczepiących o wydajności min. 200 dawek dziennie. 
Pierwsze szczepienia mają rozpocząć się już pod koniec kwietnia. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.
 
 

 Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - Posts | Facebook

Share:

SKORZYSTAJ Z E-USŁUG

URZĄD SKARBOWY ZAPRASZA DO BEZPIECZNEGO ZAŁATWIANIA SPRAW.

Są przygotowane nie tylko dla podniesienia komfortu i jakości obsługi podatników, ale także w celu zwiększenia bezpieczeństwa, w szczególności w trakcie trwającej pandemii. 

Zachęcamy do skorzystania z usług Krajowej Administracji Skarbowej, dzięki którym łatwiej, wygodniej i bezpieczniej załatwimy swoje sprawy:


https://www.slaskie.kas.gov.pl/web/bip-2401/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym 


https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach - Skorzystaj z usługi Twój e -PIT

 

 

Share:

Zapraszamy do Konkursu Plastycznego „Oczami Powstania”

Konkurs jest organizowany przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, który został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz patronatem Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

 

Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych młodego pokolenia mieszkańców województwa śląskiego, budowanie tożsamości regionalnej oraz uczczenie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego.

 

REGULAMIN

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/Plakat_Konkursu_Plastycznego_Oczami_Powstania.png

Share:

Rozkład jazdy autobusu linii 44 Rudy - Kuźnia Raciborska

 W związku z wydłużeniem czasu obowiązywania nowych zasad bezpieczeństwa, informujemy iż wprowadzony od 01.04.2021 r. do 09.04.2021 r. rozkład jazdy autobusu linii 44 Rudy - Kuźnia Raciborska będzie obowiązywał do dnia 23.04.2021 r.

 

https://www.kuzniaraciborska.pl/images/rozkad_15.04.2021.pngSołectwo Rudy: Linia autobusowa nr 44 Rudy - Kuźnia Raciborska

Share:

ARiMR-Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście, lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych (uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów (uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Dofinansowania nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc.,
w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

 

 

Share:

Linie telefoniczne Urzędu Miejskiego już działają

W piątek 16 kwietnia została usunięta awaria linii telefonicznych Urzędu Miejskiego. Wszystkie numery telefonu są już czynne. Przepraszamy za wcześniejsze utrudnienia.

 Białystok: Telefony w Urzędzie Miasta już działają - Wiadomości

Share:

Informacje dotyczące dopłat do kotłów i instalacji gazowej w Rudach

 W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczących instalacji gazowej w Rudach oraz dopłat do wymiany kotłów grzewczych wystosowane zostało zapytanie do Urzędu Gminy w/w tematach. Oto odpowiedź otrzymana z Urzędu :

- w chwili obecnej nie ma dofinansowania do wymiany kotła z budżetu gminy.

Gmina będzie w tym roku realizowała projekt OZE, w skład którego wchodzą instalacje : panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy, kocioł na pellet. Nabór wniosków do tego programu już się zakończył. Umowy z mieszkańcami zostały już podpisane. Podpisano 408 takich umów na powyższe instalacje. Wszystkie informacje dotyczące tego programu umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej naszego urzędu w zakładce OZE.

Gmina jest w trakcie przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023. Gmina rozważa uruchomienie programu dofinansowania do modernizacji indywidualnych kotłowni. Więcej informacji będzie udostępnione mieszkańcom na przełomie kwietnia i maja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://www.kuzniaraciborska.pl/ 


Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska mogą się ubiegać z Programu Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do :

 - wymiany starego źródła na nowe ( pompy ciepła, kocioł gazowy, kotłownia gazowa, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na węgiel, kocioł na pellet drzewny, kozioł zagazowujący drewno )


W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej znajduje się punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania. Wszystkie informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html


- obecnie trwają rozmowy w kierunku budowy wieży rozbiorowej gazu na terenie miejscowości Rudy. Jest prowadzona ankieta online dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w celu przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, gdzie jest możliwość wyrażenia chęci przyłączenia się do wieży rozbiorowej gazu:

- nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi dotyczącej rozpatrzenia uchwały podjętej przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w sprawie przedłużenia konieczności wymiany kotłów o jeden rok.Informacji przygotowała Pani inż. Patrycja Treffon - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – 2019 – Gmina Wierzbica

 

Share:

Masz czas do jutra !!! - INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA! – ANKIETYZACJA DO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w Gminie Kuźnia Raciborska rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł ciepła w formie ankiety on-line. Ankieta tworzona jest na potrzeby opracowania „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”, w związku z tym niezbędna jest szczegółowa informacja od Mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych w zakresie wymiany kotłów.

Zachęcamy naszych Mieszkańców do wypełnienia ankiety on-line, a w przypadku braku takiej możliwości można ankietę pobrać – link (ankieta.doc / ankieta pdf ) i wydrukować, wypełnioną wysłać na adres e-mail:  nikol.kawalec@umkuznia.pl lub dostarczyć do tut. Urzędu Miejskiego. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego i podania wszystkich danych do ankiety pracownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – numer telefonu +48 502 622 138. Ostatecznie możliwe jest również wypełnienie ankiety w tut. Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy Urzędu. Zachęcamy i prosimy rodzinę lub sąsiadów o pomoc starszym osobom nie posiadającym dostępu do komputera i drukarki, w zakresie wypełnienia ankiety (prośba podyktowana jest okolicznościami panującej pandemii).

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów, wyniki inwentaryzacji zdecydowanie przyczynią się do określenia właściwych potrzeb i właściwej reakcji ze strony samorządu. Osoby, które złożą ankietę inwentaryzacyjną zostaną ujęte w bazie danych, a możliwość kontaktu, w sytuacji uruchomienia dofinansowania na wymianę źródła ciepła, będzie zdecydowanie łatwiejsza i szybsza. Zachęcamy!

W sytuacji nieruchomości, z których właściciele lub zarządcy nie złożą ankiety, aby uzyskać pełne dane, zostaną uruchomione dodatkowe działania ze strony Urzędu Miejskiego celem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła.

Wersja papierowa ankiety znajduje się na parterze Urzędu oraz w pokoju nr 16 na II piętrze.  

Link do ankiety znajduje się poniżej.

https://forms.gle/9eD6GHTuTmenPMWB7

 

Termin przesyłania ankiet to 15 kwietnia 2021r.!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel.  32/419-14-17 wew. 131, wew. 107, e-mail:   nikol.kawalec@umkuznia.pl

 

 gryfow.pl - Publications | Facebook

 

Share:

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/urzad_skarbowy/PIT-info_dla_seniorow_1.jpg 

 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/urzad_skarbowy/PIT-info_dla_seniorow_2.jpg

Share:

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/urzad_skarbowy/eUS_mix_ost8.jpg

Share:

Trwają prace nad usuwaniem awarii linii telefonicznej Urzędu Miejskiego

Wiadomo już, że prace naprawcze głównej centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego potrwają prawdopodobnie do piątku, koszt usunięcia awarii zamknie się kwotą około 15 000 złotych. 

Czynna jest linia do Sekretariatu Urzędu tel. 32 419 14 17.  

Prosimy o kontakt na numery komórkowe telefonów służbowych Kierowników Referatów:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretarz: tel. 605 104 925, Kierownik Referatu: tel. 730 500 291  

Referat Finansowy i Podatkowo – Kasowy Skarbnik tel. 669 987 231

Referat Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu tel. 535 875 044

Program Czyste powietrze tel. 502 622 138 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Kierownik Referatu tel. 730 500 627 

Referat Inwestycji i Budownictwa, Kierownik Referatu tel. 531 013 804

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu tel. 570 314 220 

 

Za niedogodności przepraszamy.

 

 Awaria głównej linii telefonicznej urzędu - Oficjalny serwis internetowy  Gminy Zabierzów

Share:

Dzień Ziemi - EKOfestON

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim festiwalu ekologicznym ONLINE z
okazji Dnia Ziemi - EKOfestON.

Wystarczy w dniu 22 kwietnia 2021 r. wejść na stronę internetową, gdzie
prowadzona będzie transmisja na żywo, bez wcześniejszych zapisów.

Link do wydarzenia:    https://ekofeston.abrys.pl/

9:00 - 12:00   BLOK DLA DZIECI
12:00 - 15:00  BLOK DLA DOROSŁYCH

CO ZAPEWNIAMY?

* pięć godzin kreatywnej edukacji
* treści poświęcone gospodarowaniu odpadami i wodą, ochronie klimatu,
powietrza.
* możliwość nawiązania dialogu z uczestnikami festiwalu
* połączenie wiedzy i atrakcji adekwatnych dla dzieci i dorosłych
* konkursy, filmy, animacje, przedstawienie, czytanie na ekranie,
warsztaty kreatywne, pogadanki i prelekcje, spotkania z pasjonatami i
ekspertami
* bezpłatne wydarzenie on-line dostosowane do aktualnych potrzeb:
wygoda i bezpieczeństwo

Więcej informacji na stronie: https://ekofeston.abrys.pl/

 Abrys dla Środowiska - Posty | Facebook

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud