NIedziela palmowa

Stajemy jako chrześcijanie u progu najważniejszych Świąt całego roku liturgicznego. Niedziela Męki Pańskiej zwana inaczej Niedzielą Palmową wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia,
który swój punkt kulminacyjny osiąga podczas obrzędów Wielkosobotniej Liturgii. Razem z Jezusem przejdziemy drogę zaczynającą się wjazdem naszego Pana do Jerozolimy, przez Wieczernik, wydarzenia męki, krzyża, śmierci aż do opustoszałego grobu, gdzie Chrystus położył kres diabłu i śmierci.
Niedziela Męki Pańskiej kojarzy się nam szczególnie z palmami. W tym dniu święci się palmy, które są używane w procesji. Tradycja ta znana jest Kościołowi od XI wieku. Palmy posiadają one bardzo bogatą symbolikę. Otóż symbolizują potęgę, moc nieustannie odnawiającego się życia, zwycięstwo życia nad śmiercią oraz nieśmiertelność. Gałązki palmowe użyte podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy nadawały temu wydarzeniu charakter zbawczy, gdyż przybycie na oślęciu naszego Pana zapowiadało zmartwychwstanie i wieczne zwycięstwo.
W Biblii możemy doszukać się kilku fragmentów odnoszących się do palm. Otóż Księga Kapłańska, a za nią Nehemiasz zachęca do celebrowania żydowskiego święta Namiotów z palmami w rękach. Winno się wtedy odśpiewać hymn na cześć Boga, który pozwala skutecznie oczyścić świątynie. Natomiast w Księdze Psalmów również można znaleźć wers poświęcony palmie: „Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, rozrośnie się na dziedzińcach naszego Boga. Zasadzeni w domu Pana wydadzą owoc nawet i w starości, zawsze pełni życiodajnych soków”. Zatem palma niesie za sobą obraz życia.
Św. Augustyn objaśniał wiernym, że palmy są znakami uwielbienia Jezusa, ponieważ to On pokonał śmierć mocą swojej śmierci wisząc i cierpiąc na krzyżu. W Niedzielę Palmową wszyscy wierni powinni rozradować się w duchu i przywitać Chrystusa jako Króla i Pana. Trzymając palmy w ręku wyraża się zewnętrzną chęć uczestnictwa z Jezusem oraz wszystkimi męczennikami w przezwyciężeniu śmierci i oderwania się od grzechu i Złego.
Wchodząc w najważniejsze Święta roku liturgicznego, mimo tego trudnego czasu związanego z pandemią koronawirusa, starajmy się zdobyć na wewnętrzną radość serca, gdzie Jezus jako nasz Bóg i Pan zwycięża śmierć i daje życie wieczne. Idąc za tym daje On nam szansę przemiany, przejścia swojej wewnętrznej paschy ku lepszemu życiu, ku temu by stawać się coraz lepszym człowiekiem, by być bliżej Niego, a dalej od swojego grzechu. 

źródło :  https://rudy-parafia.pl/niedziela-palmowa
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud