Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypłacił pierwsze środków w ramach tzw.Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu już wypłacił pierwsze środki w ramach nowo wprowadzonych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.


Przypominamy, iż od 30.03 br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu funkcjonuje wprowadzony przez dyrektora Mirosława Ruszkiewicza system pracy dwuzmianowej pracowników urzędu. Podjęta decyzja okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, które już przyniosło pierwsze efekty.

Mimo, iż w dalszy ciągu kontakt z Urzędem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną, klienci urzędu wykazują duże zainteresowanie   nowymi formami wsparcia wprowadzonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wprowadzono wsparcie skierowane dla przedsiębiorców w formie:
1) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,

2) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,

3) niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

W tym tygodniu pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu udało się wypłacić 5 pierwszych  niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców po 5 tys. zł każda. Kolejne 46 wniosków (stan na 03.04.br) zostaną rozpatrzone i dofinansowane na początku przyszłego tygodnia.

Ponad to przypominamy, że zarówno Starostwo Powiatowe w Raciborzu jak i inne podległe Powiatowi Raciborskiemu jednostki organizacyjne, działają z wyłączeniem na bezpośrednią obsługę klienta, jednak system pracy oraz godziny funkcjonowania jednostek pozostają bez zmian.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud