ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU SKARBU PAŃSTWA ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA

Starosta Raciborski reprezentujący Skarb Państwa informuje,
iż na mocy ustawy z dnia   31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz.U. z 2020r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

- opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.


Szczegółowe informacje udzialene są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem telefonu 32 459 73 55.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud