Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Bezpłatna aplikacja "Kwarantanna domowa". Ściągnij i zainstaluj ...Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

 Regulamin i politykę prywatności aplikacji Kwarantanna domowa znajdziesz TUTAJ.
  Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.
  Aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddaniasię kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.
 Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą ponieść odpowiedzialność określoną w art. 116 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), tj. zostać ukarane karą grzywny lub nagany.
 Korzystając z Aplikacji wspierasz służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego w monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia Cię z konieczności przestrzegania obowiązków jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie. W szczególności nie opuszczaj miejsca odbywania kwarantanny oraz stosuj się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu odbywania kwarantanny dostępne są pod adresem: https://pacjent.gov.pl/14-dni-kwarantanny

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud