Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Znalezione obrazy dla zapytania rewitalizacja
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w dniu 11 maja 2017 r. Uchwały nr XXX/283/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Ww. uchwała dostępna jest na stronie gminy Kuźnia Raciborska: www.kuzniaraciborska.pl, na stronie podmiotowej Gminy Kuźnia Raciborska  w Biuletynie Informacji Publicznej http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud