Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie protokołu Nr XVI/2016 z dnia 1 marca 2016 r.
 3. Prezentacja multimedialna adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej na budynek administracyjny.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2016 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2016 roku”,
 • określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kuźnia Raciborska jest organem prowadzącym,
 • określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Kuźnia Raciborska jest organem prowadzącym,
 • wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego.
        6.  Przedłożenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
        7. Informacja nt. realizacji wniosków.
        8. Interpelacje, zapytania.
        9. Wnioski.
       10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
       11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud