Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu XXXVI z dnia 07.12.2017 r.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
   5.1. uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
   5.2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
   5.3. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2018
   5.4. uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok.
   5.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Podsumowanie uroczystości związanych z obchodami 50 rocznicy Nadania Praw Miejskich Kuźni Raciborskiej.
10. Zakończenie obrad.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud