NABÓR DEKLARACJI DO PROJEKTU „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Znalezione obrazy dla zapytania odnawialne źródła energiiSzanowni mieszkańcy!
W związku z przystąpieniem przez Gminę Kuźnia Raciborska do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w terminie od dnia 04.12.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.zostanie przeprowadzony nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.
Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania umowy o dofinansowanie.
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Szczegóły pod linkiem:
Komplet dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017 r. do dnia 15.12.2017 r. należy składać:
a) osobiście w wersji  papierowej  (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 16 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,
b) przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, Kuźnia Raciborska 47-420 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych potencjalnych uczestników, składane osobiście lub przesłane przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego) będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:
a)   instalacji solarnych,
b)   instalacji fotowoltaicznych,
c)    powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u.,
d)   powietrznych pomp ciepła c.w.u.,
e)   kotłów na biomasę.
Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).
Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro
- telefonicznie pod numerem telefonu: 32/419 14 17, wew.107 lub +48 535 087 133
- wysyłając e-mail na adres: oze@umkuznia.pl
Dokumenty do pobrania (Regulamin + załączniki):
oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro.
UWAGA! – Osoby ,które złożyły wstępne ankiety informacyjne są również zobligowane do złożenia dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r.

Do pobrania:

Regulamin naboru Gmina Kuźnia Raciborska [ PDF ]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Kuźnia Raciborska PDF ]

Umowa użyczenia - Kuźnia Raciborska PDF ]

Oświadczenie dot. zas. budynku w f. budowy - Kuźnia Raciborska [ PDF ]

Oświadczenie dot. wymiany eternitu - Kuźnia Raciborska PDF ]

Ankieta doboru instalacji - Kuźnia Raciborska PDF ]

Pełnomocnictwo [ PDF ]

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud