Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 14.30 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjecie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu XXIV Sesji z dn. 24.11.2016 r.
4. Informacja o stanie niebezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego             obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
   6.2. przyjecie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020 z 
          perspektywą na lata 2021-2024
   6.3. uchwalenie Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
          gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2014-2029
   6.4. zmian w budżecie na rok 2016
   6.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
   6.6 uchwalenie budżetu Gminy na rok 2017
   6.7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
7. Interpelacje i zapytania
8. Wnioski
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących
10. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud