XLVI Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLV/2018 z dnia 28.06.2018 r . 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,  
    6.2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 
    6.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego              obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej, 
    6.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,           6.5. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                                obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, 
     6.6. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych, 
     6.7. zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska. 
7. Interpelacje, zapytania. 
8. Wnioski. 
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących. 
10. Zakończenie obrad.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud