Spotkanie dotyczące tworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej

Zdjęcie użytkownika Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.7 marca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wydział Nadzoru Właścicielskiego odbyło się spotkanie z udziałem Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego, dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Darią Kolonko oraz Burmistrzem Miasta Kuźnia Raciborska Pawłem Machą.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia przebiegu dotychczasowych prac mających na celu przygotowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska i działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany. W jej wyniku Skarb Państwa stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej oznaczonej działką 159/12 km1 o powierzchni 1,4692 ha, która zostanie przekazana w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. RZI ulokuje tam jeden z batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej.
Burmistrz Paweł Macha zadeklarował gotowość do dokonania zamiany, natomiast Starosta Ryszard Winiarski przedstawił harmonogram prac niezbędnych do przygotowania katalogu kilkudziesięciu działek będących przedmiotem transakcji ze strony Skarbu Państwa. Ustalony został wstępny termin zawarcia umowy na koniec czerwca 2018 roku.
Kolejne spotkanie dotyczące zamiany działek odbyło się 8 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w którym udział wziął Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, dowódca 13 Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, zastępca dowódcy Brygady ppłk Piotr Wielogórski, mjr Krzysztof Szmyt zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, kpt Mariusz Kamiński z WKU Rybnik, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, Zastępca Burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Małgorzata Pabian Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Joanna Migus Inspektor w Referacie GN oraz Jacek Gąska z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Podczas spotkania przedstawiono ustalenia z dnia 7 marca 2018r. i jednocześnie zaproponowano w celu przyśpieszenia prac adaptacyjnych nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na mocy użyczenia. Dowódca 13 Śląskiej Brygady WOT oświadczył, że decyzja o lokowaniu batalionu w Kuźni Raciborskiej została podjęta w listopadzie 2017 roku. Na terenie województwa śląskiego powstanie od 3 do 5 batalionów WOT z czego w Kuźni Raciborskiej ma powstać jako jeden z pierwszych. Wszystkie strony obecne na spotkaniu zadeklarowały pełną współpracę w temacie tworzenia batalionu WOT w Kuźni Raciborskie. 

Zdjęcie użytkownika Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Zdjęcie użytkownika Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Zdjęcie użytkownika Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud