Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam, na XL sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

która odbędzie się  w dniu 06 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4,

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud