Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego ul. Słowackiego 4.
Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr XVII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
4. Informacja Burmistrz z międzysesyjnej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
   5.1. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego           przebiegiem linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn - GPZ Kuźnia     
         Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska.
  5.2  zmian w budżecie na 2016 rok.
  5.3. zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
  5.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
  5.5 zmiany uchwały nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r.        w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i       Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.
  5.6 powołania Rady Seniorów w Kuźni Raciborskiej i nadania jej statutu.
  5.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( w            Kuźni Raciborskiej ul. Kościuszki 5 )
  5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( w          Kuźni Raciborskiej ul. Świerczewskiego 2).
  5.9. poparcie działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
  5.10. poparcie Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie modernizacji 
       Odrzańskiej Drogi Wodnej.
6. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury w Kuźni raciborskiej pod nazwą :
   6.1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
  6.2. Miejska Bibliotek Publiczna
7. Interpelacja i zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud