Konkurs techniczno-plastyczny „Eko-cudaczek"

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Eko-cudaczek”
Przedszkole w Rudach zaprasza przedszkola z gminy Kuźnia Raciborska do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Eko-cudaczek”

ORGANIZATOR:
Przedszkole w Rudach, ul. Raciborska 17
CELE KONKURSU:
 • Pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • wdrażanie do estetycznego wykonania prac plastyczno-technicznych
 • integracja oraz promocja placówek poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań dzieci
 • współpraca z rodzicami
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie wspólnie z rodzicami pracy plastyczno-technicznej pt. „Eko-cudaczek” z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych. Prace prosimy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2016 r.
 2. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
  – imię i nazwisko oraz wiek autora
  – nazwa i adres placówki
  – imię i nazwisko nauczyciela
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
  – wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
  – inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
  – wrażenie estetyczne,
  – spełnienie powyższych wytycznych.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 maja 2016 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego w Rudach.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud