Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 4 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/2015 z dnia 22.12.2015 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Przedłożenie sprawozdań z działalności komisji za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  •  planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016,
  •  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kuźnia Raciborska (lokal użytkowy w MOKSiR przeznaczony na działalność gastronomiczną),
  •  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności wyjaśniających dot. skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
  •  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności wyjaśniających dot. skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej gminy,
  •  zatwierdzenia planu pacy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej na 2016 rok,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2016 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami  Komunalnymi Gminy na 2016 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji na 2016 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 7. Interpelacje, zapytania.
 8. Wnioski.
 9. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud