Odnawialne Źródła Energii – lista naboru uzupełniającego zamknięta!

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn ...
Szanowni Mieszkańcy,
W dniach 18 – 25 maja br. wpłynęło do tut. Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej 116 wniosków na 158 instalacji w ramach naboru na listę uzupełniającą do projektu OZE.

Każdy z wniosków otrzymał numer referencyjny/kancelaryjny na liście. Numer ten będzie wykorzystany w procesie losowania oraz wyboru deklaracji do udziału w projekcie. Kolejność czy też pierwszeństwo w złożeniu wniosku nie były gwarancją udziału w projekcie – o tym zadecyduje wspomniane losowanie. Ostateczną kolejność na liście rezerwowej poznamy na początku czerwca. Liczba miejsc „zwolnionych” decyduje o ilości zakwalifikowanych wniosków do dofinansowana w naborze uzupełniającym, a tę ilość poznamy po podpisaniu wszystkich umów na dofinansowanie z wnioskodawcami z listy podstawowej.
Na liście podstawowej znalazło się prawie 300 wniosków na ponad 400 instalacji, które są obecnie ponownie weryfikowane. Znaczna część umów jest już podpisana, jednak z różnych względów z udziału w projekcie rezygnuje około 10% wnioskodawców, dlatego konieczne było otwarcie listy rezerwowej. Jeśli miejsc zwolni się np. 40, tyle samo instalacji z wniosków z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie po niezbędnej weryfikacji technicznej.
Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem – najpóźniej do końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud