XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 lutego 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się  
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII/2017 z dnia 21.12.2017r. i protokołu Nr XXXVIII/2018 z 12.01.2018 r.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 6. Informacja Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzonej analizy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok:
  1. 1. Komisja Rewizyjna,
  2. 2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej,
  3. 3. Komisja Budżetu i Finansów,
  4. 4. Komisja Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy,
  5. 5. Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,
  6. 6. Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
  2. 2. zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
  3. 3. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  4. 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023,
  6. 6. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok,
  7. 7. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  8. 8. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej,
  9. 9. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,
  10. 10. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy,
  11. 11. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,
  12. 12. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji,
  13. 13. zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
 9. Interpelacje, zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Zakończenie obrad.   
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud