Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do klas pierwszychTerminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa Zarządzenie Nr B.0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.
Lp.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
27.02.2018 - 14.03.2018
do godz. 15.00
21.05.2018 – 25.05.2018
do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 21.03.2018
do 01.06.2018
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22.03.2018
do godz. 15.00
04.06.2018
do godz. 15.00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
23.03.2018 – 30.03.2018
do godz. 15.00
05.06.2018 - 11.06.2018
do godz. 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
05.04.2018
do godz. 15.00
14.06.2018
do godz. 15.00

Kryteria rekrutacji
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
16
Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej kontynuacji przez rodzeństwo kandydata nauki w tej szkole, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
2.
Realizacja przez kandydata rocznego obowiązku przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły.
8
Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły.
3.
Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w danej szkole lub w miejscowości będącej siedzibą szkoły.
4
Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
4.
W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.
2
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania osoby wspierającej rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kuźnia Raciborska:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28
  tel. 32 419 13 18
- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach
  47-430 Rudy, ul. Rogera 2
  tel. 32 410 30 24. 

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud