Lista wniosków z udzieloną dotacją na wymianę kotłów w Gminie Kuźnia Raciborska w ramach PONE - dodatkowe informacje.

Znalezione obrazy dla zapytania program pone 2017Szanowni Mieszkańcy,
W związku z zakończeniem procesu weryfikacji złożonych wniosków o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym została przyznana dotacja na zakup nowego źródła ciepła.

W dniach od 8.06.2017 r. do 20.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 84 wnioski. Niestety z przykrością zawiadamiamy, iż 9 wniosków zostało ze względów formalnych odrzuconych  (nieuregulowany stan prawny w księdze wieczystej, zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska).
W związku z tym, że liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków jest równa z ilością modernizacji źródeł ciepła zaplanowanych przez Gminę w roku 2017 r., tj. 75, nie ma konieczności przeprowadzenia losowania.


Lista wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane w ramach
„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

L.p.
Numer
kancelaryjny
wniosku
Nr działki
Miejscowość
 
 
1
2763
159/27
Kuźnia Raciborska
 
2
2755
489
Budziska
 
3
2750
22/2
Jankowice
 
4
2749
498/6
Rudy
 
5
2718
183
Ruda
 
6
2717
125
Jankowice
 
7
2714
693/1
Kuźnia Raciborska
 
8
2715
480/8
Kuźnia Raciborska
 
9
2714
578 i 579
Kuźnia Raciborska
 
10
2712
349
Siedliska
 
11
2567
1089
Rudy
 
12
2613
1127/4
Kuźnia Raciborska
 
13
2560
2
Kuźnia Raciborska
 
14
2565
461
Kuźnia Raciborska
 
15
2570
932
Kuźnia Raciborska
 
16
2598
188
Kuźnia Raciborska
 
17
2580
1108/14 i 1108/11
Kuźnia Raciborska
 
18
2608
1131/21
Kuźnia Raciborska
 
19
2607
1130
Kuźnia Raciborska
 
20
2601
1131/3
Kuźnia Raciborska
 
21
2617
555
Turze
 
22
2595
298
Turze
 
23
2558
581
Turze
 
24
2561
556
Turze
 
25
2597
684/6
Turze
 
26
2564
500/1
Budziska
 
27
2569
499/1
Budziska
 
28
2596
273/1
Budziska
 
29
2572
35/4
Budziska
 
30
2571
204/1
Siedliska
 
31
2612
334/1
Siedliska
 
32
2684
469/14
Rudy
 
33
2683
282/6
Jankowice
 
34
2562
569
Kuźnia Raciborska
 
35
2623
159/4
Kuźnia Raciborska
 
36
2625
1089
Kuźnia Raciborska
 
37
2641
156/2
Kuźnia Raciborska
 
38
2563
1140
Kuźnia Raciborska
 
39
2600
278
Jankowice
 
40
2624
200
Ruda Kozielska
 
41
2599
55
Rudy
 
42
2568
835
Rudy
 
43
2557
472/15
Rudy
 
44
2728
226
Ruda Kozielska
 
45
2729
101/7
Rudy
 
46
2733
298
Kuźnia Raciborska
 
47
2721
1104/1
Kuźnia Raciborska
 
48
2719
30
Jankowice
 
49
2708
238/6
Rudy
 
50
2711
352/7
Rudy
 
51
2618
27/1
Rudy
 
52
2642
196/13
Rudy
 
53
2746
4/1
Budziska
 
54
2776
310/4
Rudy
 
55
2785
36
Kuźnia Raciborska
 
56
2840
479/2
Kuźnia Raciborska
 
57
2842
173
Kuźnia Raciborska
 
58
2837
292
Budziska
 
59
2834
449/12
Kuźnia Raciborska
 
60
2833
1158 i 1157/2
Kuźnia Raciborska
 
61
2816
182
Kuźnia Raciborska
 
62
2815
439/2
Turze
 
63
2809
438
Rudy
 
64
2824
520/1
Turze
 
65
2820
196/16
Rudy
 
66
2832
534
Kuźnia Raciborska
 
67
2835
270
Siedliska
 
68
2800
708/2
Rudy
 
69
2803
292/1
Siedliska
 
70
2804
369
Rudy
 
71
2805
372
Rudy
 
72
2787
81/4
Rudy
 
73
2788
104/1
Ruda Kozielska
 
74
2786
27/1
Kuźnia Raciborska
 
75
2852
82/3
Rudy
 
     
Do 10 lipca br. zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu wstępna lista otwarta Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie, która będzie aktualizowana na bieżąco w ramach dostarczanej dokumentacji przez kolejnych Wykonawców.
W drugiej połowie lipca będziemy kontaktować się z Państwem w celu podpisania umowy trójstronnej na wykonanie modernizacji źródła ciepła.  

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud