Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii - Afrykański Pomór Świń

ROLNIKU! HODOWCO ŚWIŃ!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 28.06.2017 r. potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w kraju zlińskim (miasto Zlin), położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską.

Czeskie władze weterynaryjne ustanowiły obszar sanitarny o promieniu 10 km, w którym znalazły się gospodarstwa utrzymujące około 5 tys. szt. świń.

Ze względu na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy wymienionymi przypadkami a terenem naszego powiatu, w znacznym i realnym stopniu wzrosło zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.

W związku z powyższym przypomina się o konieczności przestrzegania przez hodowców i producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

·         bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń „zlewkami”;
·         nie wpuszczanie na teren gospodarstwa/budynków inwentarskich osób postronnych;
·         odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;
·         stosowanie odzieży ochronnej;
·         wystrzeganie się przez hodowców udziału w polowaniach;
·         zabezpieczenie ściółki i paszy tak, aby nie miały do nich dostępu zwierzęta dziko żyjące;
·         bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie przemieszczania świń pomiędzy stadami, targami, punktami skupów.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje stado świń, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W odniesieniu do myśliwych bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na:
·         nie pozostawianie „patrochów w lesie po zakończeniu polowania;
·         przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów – zwłaszcza  w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;
·         lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach powinni unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania;
·         niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o znalezieniu każdego padłego dzika (lub odstrzale dzika wykazującego objawy chorobowe lub zmiany anatomopatologiczne stwierdzane pośmiertnie).


Przypominam także o obowiązku zgłaszania każdego padłego dzika (także poza obwodami łowieckimi) – również sztuk zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w związku z koniecznością pobrania od nich prób monitoringowych w kierunku ASF.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud