Sesja Rady Miejskiej

W dniu 1 marca 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XV/2015 z dnia 28.01.2016 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 • zmiany uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2016r.,
 • planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016,
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
 • rozpatrzenia skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej gminy,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 5).
       6. Realizacja zadań oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 2014/2015
       7. Analiza wniosków zgłoszonych przez komisje i na sesjach Rady Miejskiej od początku kadencji (sprawozdania zostaną przedłożone przez przewodniczących komisji na sesji.)
        8.  Interpelacje, zapytania.
        9.  Wnioski.
       10. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
       11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
       12.  Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud