Zapraszam na Zebranie Wiejskie

Znalezione obrazy dla zapytania sołtys i rada sołecka
We wtorek 5 lutego o godz. 17.00 w szkole Podstawowej odbędzie się Zebranie Wiejskie podczas którego zostanie wybrany nowy sołtys oraz Rada Sołecka.
Jako obecny sołtys zgłaszam swoją kandydaturę na nową kadencję. To Państwo przychodząc na zebranie i głosując zadecydujecie o tym kto będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe pięć lat, podobnie jak zadecydujecie Państwo o składzie Rady Sołeckiej. Wybrane osoby będą musiały się zmierzyć z problemem aby ponownie połączyć podzielone Rudy w całość. Podział zrodził się poprzez dążenia obecnych radnych miejskich do oderwania się Rud od Kuźni Raciborskiej bez jakiejkolwiek szerszej konsultacji społecznej. Trzeba jak najszybciej zjednoczyć rudzkich mieszkańców, bo to niczemu dobremu nie służy. Co Gmina Kuźnia Raciborska zrobiła w ostatnich czterech latach w Rudach widać w podsumowaniu tej kadencji. Dość pokaźne środki zostały zainwestowane w naszej miejscowości w różnorakich inwestycjach. Może być tak dalej, ale to już zależeć będzie od Waszej decyzji. 
Liczę na Wasz głos i zapraszam na wtorkowe Zebranie Wiejskie.
 Ważny jest głos każdego mieszkańca, bo to właśnie mieszkańcy Rud są najważniejsi !!!


WOJCIECH WĘGLORZ


- od 8 lat jestem mieszkańcem Rud-Brantolki
- jak najbardziej otwarte i demokratyczne rządy sołtysa i Rady Sołeckiej
- współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi w Rudach: OSP, LKS, Kołem Gospodyń, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Parafią, Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- wspieranie inwestycji potrzebnych dla lokalnej społeczności
- wspieranie inwestycji w drogi i chodniki
- dążenie do budowy chodnika na Kolonię Renerowską, Rybnicką i Kozielską ( trwa to już kilkanaście lat, ale mam nadzieję, żę wreszcie się uda to zrealizować )
- remont ciągu ulic Cysterska, Sobieskiego ( od probostwa do torów ) - projekt czeka na ostateczną akceptację i dofinansowanie
- dążenie do poprawy jakości życia codziennego mieszkańców Rud
- reagowanie na bieżące potrzeby sołectwa i mieszkańców

 Podsumowanie kadencji Sołtysa i Rady Sołectwa Rudy (2014-2018)W ostatniej kadencji w Rudach udało nam się wspólnie załatwić lub wykonać następujące sprawy :
- kanalizacja ulic Dworcowa, Szkolna, Parkowa, Krótka, Gliwicka i część ulicy Rogera ( koszt 6 419 648,64 zł )
- rozpoczęto budowę kanalizacji na Brantolce i Przeryciu ( koszt 4.120.500,00 zł )
- wykonano oczyszczalnię ścieków przy Przedszkolu ( koszt 204 058,89 zł )
- wykonano szereg prac na kolejce wąskotorowej – peron, toalety, lokomotywownia, budynek stacyjny, garaże, przedłużenie linii do Rybnika-Stodół (koszt 2 308 474,93 zł )
- remont dyspozytorni na kolejce wąskotorowej ( koszt 50 569,48 zł )
- wyremontowano most na rzece Ruda na Brantolce ( koszt 1 087 000,00 zł )
- most na Wierzbniku, most na Paproci oraz przepusty na ulicy Cysterskiej, Brzozowej i Kozielskiej
- odnowiono dwie kładki nad Rudą oraz most w parku ( pomalowano )
- naprawiono nabrzeże przy Wierzbniku
- rozpoczął się remont głównego mostu na ulicy Rogera
- wybudowano wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej ( koszt 309 994,05 zł )
- zakończono budowę wiaty biesiadnej "Stodoła" oraz doposażono ten obiekt w nagłośnienie, ławostoły itp.
- zakupiono dobrej klasy agregat prądotwórczy
- zainstalowano kamery monitorujące z podglądem na Policji
- wymieniono lub zamontowano nowe lustra przy ulicy Rogera i Rybnickiej
- postawiono nowe wiaty przystankowe na Białym Dworze i ul. Rybnickiej
- postawiono ławki i kosze na skwerze obok szkoły podstawowej
- zakupiono sprzęt na boisko do siatkówki plażowej przy szkole podstawowej
- zakupiono nowe bramki na boisko LKS Buk Rudy
- wykonano tzw. Siłownię pod chmurką przy szkole podstawowej
- wykonano kapitalny remont biura sołtysa tzw. "Sołtysówki" wraz z doposażeniem w sprzęt multimedialny
- upiększono przystanki autobusowe czyniąc z nich tzw. "witacze"
- wykonano remont dróg gminnych : Krótka, Parkowa, Szybki, Podbiała, Mickiewicza i Paproć, Aleja Lipowa ( reklamacja na złe wykonanie dwóch ostatnich dróg złożona została w Gminie (po interwencjach mieszkańców ) jeszcze w 2018 roku
- remont skrzyżowań ulicy Rybnickiej z Cegielską i Rogera
- otwarto punkt Poczty Polskiej ( najpierw w budynku szkoły podstawowej, później na stacji paliw)
- rozszerzono kurs autobusu szkolnego na Brantolkę
- remont wiaduktu na DW 919
- zakupiono kosze na śmieci na obiekt LKS Buk oraz do Przedszkola
- dofinansowano budowę wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu
- zakupiono pięć skrzyń na piasek do poprawy bezpieczeństwa w zimie
- opracowana została mapa kanalizacji całego sołectwa
- w przysiółkach Biały Dwór i Przerycie postawiono nowe tablice ogłoszeń, wymieniono tablicę ogłoszeń naprzeciw szkoły
- doświetlono ulice Brzozową, Cegielską, Mickiewicza
- wymieniono słupy energetyczne na Koloni Renerowskiej, Dworcowej
- zakupiono siatki na boisko na Białym Dworze
- pozyskano teren na wykonanie placu zabaw na Brantolce
- zainstalowano linię światłowodową
- zorganizowano w okresie letnim Festyny "Powitanie Lata" oraz Biesiady dla seniorów i wieczory wigilijne dla osób starszych i samotnych
- wspierano i pomagano przy powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- uczestniczono w Dożynkach w Bolaticach, Dożynkach Gminnych oraz Parafialno-Diecezjalnych
- Rada Sołecka odbyła 34 spotkania
- odbyło się 7 Zebrań Wiejskich
- uczestnictwo w różnorakich imprezach, zebraniach itp. organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia działające w Rudach
          Jednocześnie kieruje szczególne podziękowania dla Stowarzyszeń działających w Rudach za cztery lata, mamy nadzieję dobrej i owocnej współpracy. Za wszelką pomoc dziękuje OSP Rudy, Kołu Gospodyń, LKS Buk Rudy, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz obu szkołom zarówno Szkole Podstawowej ( wcześniej ZSO ) jak i Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu. Dziękuję również za pomoc i wsparcie naszej parafii z proboszczami ( byłym Rafałem Wyleżoł i obecnym Sebastianem Śliwińskim ) na czele.
          Wreszcie dziękuję mieszkańcom Rud za pomoc, wyrozumiałość, ale i za "twórczą" krytykę. Na pewno była to dla mnie wskazówka czego brakuje i co trzeba jeszcze zrobić.
          Na pewno jest jeszcze wiele zadań i rzeczy do zrobienia. Brakuje chodników, dobrych dróg i wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że przy współpracy z lokalnym samorządem ( gmina, starostwo, Urząd Wojewódzki ) uda się jak najszybciej wiele z tych zadań zrealizować.

Podczas ostatniej kadencji na terenie Rud Gmina Kuźnia Raciborska wykonała następujące prace lub przygotowała projekty na kolejne zadania i inwestycje.
Rok  2015
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Dostawa i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na boisko – 13.990,76 zł
 2. Remont drogi Al. Lipowa – 45.000,00 zł
 3. Remont przepustu na ul Cysterskiej – 146.500,00 zł
 4. Remont drogi od mostu Powstańców do Przerycia (równanie)- 6.150,00 zł
 5. Malowanie przystanku (Przerycie) – 1.600,00 zł
 6. Oznakowanie dróg – 1.700,00 zł
 7. Rozbiórka betonowego przystanku – 3.690,00 zł
 8. Dostawa i montaż wiaty przystankowej – 4.880,64 zł
 9. Remont drogi gminnej ( frez Szybki ) -14.000,00 zł
 10. Oświetlenie ul. Brzozowa – 36.070,00 zł
 11. Budowa budynku biesiadnego na boisku – 227.148,55 zł ( inwestycja dofinansowana w ramach programu RPO w kwocie 193.076,27 zł
 12. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 8.765,00 zł
Projekt
 1. Projekt remontu przepustu na ul Cysterskiej – 11.685,00 zł
Łączna wartość wydanych środków :  535.579,95 zł
Rok  2016
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Utwardzenie drogi gminnej – 13.317,21 zł
 2. Inspekcja kanalizacji deszczowej Krótka – 1.040,58 zł
 3. Remont ul Krótkiej i Parkowej – 114.528,66 zł
 4. Czyszczenie kanalizacji ul Parkowa – 8.610,00 zł
 5. Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Rudy – 17.399,00 zł
 6. Naprawa poręczy most ul Powstańców – 1.722,00 zł
 7. Naprawa przepustu i dróg gminnych – 16.800,00 zł
 8. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 7.662,55 zł
10.Remont mostu na ul Cysterskiej – 1.130.700,00 zł ( zadanie współfinansowane z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 869.600,00 zł)
Projekty
 1. Projekt oczyszczalni ścieków – 15.990,00 zł
 2. Projekt oświetlenia ul Dworcowa – 2.400,00 zł
 3. Projekt oświetlenia ul. Mickiewicza – 3.100,00 zł
 4. Projekt remontu ul Krótkiej i Parkowej – 4.305,00 zł
 5. Projekt remontu mostu ul. Cysterska – 23.000,00 zł
 6. Projekt boiska Szkoła Rudy – 21.000,00 zł
 7. Projekt remontu budynku dworca kolejki wąskotorowej – 14.500,00 zł
Łączna wartość wydanych środków :  1.396.075,00 zł
Rok  2017
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Utwardzenie ul Rzecznej ( zakręt) – 11.200,00 zł
 2. Dostawa kruszywa na AL. Lipowa ( rozłożenie mieszkańcy we własnym zakresie ) – 5.513,75 zł
 3. Remont przepustu ul. Brzozowa – 32.984,23 zł
 4. Dostawa i montaż wiaty przystankowej – 5.372,64 zł
 5. Utwardzenie drogi boczna ul Rybnickiej – 12.945,75 zł
 6. Likwidacja latarni ul Dworcowa – 800,00 zł
 7. Inspekcja kanalizacji deszczowej ( Biały Dwór ) – 1095,93 zł
 8. Malowanie mostu drewnianego ( Al. Klodwiga ) – 14.000,00 zł
 9. Remont ul Podbiała 1 – 38.168,00 zł
 10. Wymiana stolarki dyspozytornia kolejka – 28.697,90 zł ( zadnie dofinansowane z Starostwa Powiatowego w Raciborzu w kwocie : 25.000,00 zł
 1. Wymiana dachu dyspozytornia Rudy - 50.569,48 zł ( zadanie dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie : 20.000,00 zł)
 2. Piłkochwyt boisko Rudy – 5.658,00 zł
 3. Bramki boisko Rudy – 8.710,80 zł
 4. Czyszczenie rowu melioracyjnego ( Wodok) – 8.999,99 zł
 5. Utwardzenie ul Podbiała 2 frezem – 26.000,00 zł
 6. Wykonanie chodnika przy szkole – 3.105,00 zł
 7. Utwardzenie AL. Lipowa – 52.000,00 zł
 8. Wykonanie odwodnienia oraz dojazdu do śmietników w szkole – 17.000,00 zł
 9. Remont nawierzchni przystanek Rudy – 6.000,00 zł
 10. Remont mostu na ul Powstańców – 129.580,62 ( zadanie współfinansowane z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 103.664,50 zł)
 11. Remont nawierzchni drogi ( boczna ul Kozielskiej) – 2.800,00 zł
 12. Remont nawierzchni ul Sobieskiego – 1.250,00 zł
 13. Utwardzenie nawierzchni ul Al. Lipowa – 8.550,00 zł
 14. Utwardzenie drogi gminnej ( boczna Kol. Renerowskiej ) – 5.396,00 zł
 15. Malowanie koperty punkt pocztowy – 600,00 zł
 16. Przyłącze kanalizacji do budynku dyspozytorni – 6.300,00 zł
 17. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 11.766,00 zł
 18. Remont drogi ( Most Powstańców – Przerycie ) – 2.700,00 zł
 19. Budowa oczyszczalni ścieków – 204.058,89 zł ( zadanie dofinansowane z WFOŚ w kwocie :99.837,00 zł
 20. Budowa boiska szkoła – 309.994,05 zł ( zadanie dofinansowane z ministerstwa sportu w kwocie : 123.481,42 zł
 21. Budowa oświetlenia boisko szkoła – 99.376,21 zł
 22. Budowa ogrodzenia boisko szkoła – 94.602,36 zł
Projekty
 1. Projekt dyspozytorni – 11.865,00 zł
 2. Projekt remontu i rewitalizacji wagonowni i lokomotywowni – 39.965,00 zł
 3. Projekt odwodnienia ul Sobieskiego i Powstańców – 9.000,00 zł ( wartość kosztorysowa robót )
Łączna wartość wydanych środków :  1.266.625,60 zł
Rok  2018
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Dostawa kruszywa Al. Lipowa -1.383,75 zł
 2. Wymiana pokrywy włazu – 323,00 zł
 3. Remont przepustu ( boczna Cysterskiej) – 135.298,98 zł
 4. Przygotowanie miejsc parkingowych dla Camperów parking PIT – 3.175,00zł
 5. Remont sołtysówki – 6.600,00 zł
 6. Remonty przychodnia Rudy – 2.250,00 zł
 7. Utwardzenie ul Borowa – 16.000,00 zł
 8. Czyszczenie kanalizacji ul Cegielska – 2.466,32 zł
 9. Utwardzenie poboczy ul Cegielska – 15.751,00 zł
 10. Odtworzenie chodnika ul Cysterska – 3.000,00 zł
 11. Utwardzenie drogi frezem ( dojazd do zakładu p. Klimka ) – 10.333,60 zł
 12. Utwardzenie frezem drogi gminnej ul Szybki – 22.127,00 zł
 13. Utwardzenie drogi gminnej Al. Lipowa – 152.053,00 ( zadnie dofinansowane przez Lasy Państwowe w kwocie 93.000,00 zł)
 14. Utwardzenie drogi gminnej ul. Paproć wraz z remontem mostu – 141.500,00 zł ( zadnie dofinansowane przez Lasy Państwowe w kwocie 85.000,00 zł)
 15. Demontaż parku linowego na PIT – 1.620,00 zł
 16. Remont obiektu wagonowni na kolejce wąskotorowej – 921.269,51 zł
 17. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kino i salę konferencyjną – 379.925,88 zł
Projekty
 1. Termomodernizacja przedszkola – 35.823,75 ( projekt złożony do dofinansowania z programu termomodernizacji , wartość kosztorysowa robót 821.169,88)
 2. Projekt oświetlenia ul Brzozowa – 2.800,00 zł ( Wartość kosztorysowa robót 43.916,51 zł )
 3. Projekt zagospodarowania terenu Kolejki Wąskotorowej – 10.000,00 zł
 4. Projekt drogi boczna ul Kozielskiej ( równoległa ) – 15.000,00 zł
Wykonane 2018 : 1.878.700,79 zł
W miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie remontu ul Sobieskiego i Cysterskiej.Wartość złożonego wniosku 3.173.932,68 zł
Złożony jest  wniosek na głęboką termomodernizacje przedszkola wraz z wymianą pieca.
KANALIZACJA :
pierwszy odcinek 3,44 mln zł brutto
Brantolka 4,06 mln brutto

---------Wojciech Węglorz - Sołtys
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud