Informacja o środowisku – odpady w Jankowicach

Znalezione obrazy dla zapytania uwagaW dniu 4 września 2018 r. tut. Urząd Miejski przyjął zgłoszenie o zwożeniu beczek na teren prywatnej posesji w sołectwie Jankowice.
Urząd niezwłocznie zawiadomił organy ściągania o przyjętym zgłoszeniu i poprosił o interwencję. Na miejscu przeprowadzono oględziny, ujawniono 72 pojemniki typu mauser z substancją niewiadomego pochodzenia o pojemności ok. 1000 l każdy. Urząd poinformował o powyższym Straż Pożarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przybyły zastęp Państwowej Straży Pożarnej nie stwierdził zagrożenia m.in.  pod kątem wybuchowości. W dniu 5 września 2018 r. przybyły na miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) stwierdził brak zagrożenia dla środowiska. Zaangażowane w sprawę organy (Urząd Miejski, Policja, WIOŚ) prowadzą czynności wyjaśniające zgodnie z kompetencją.
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie do tut. Urzędu Miejskiego lub na Policję każdej podejrzanej sytuacji dotyczącej składowania, magazynowania odpadów na terenie naszej Gminy.
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud