Podpisanie umowy na projekt pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie".

Znalezione obrazy dla zapytania kanalizacja15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisano umowę o dofinasowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla  projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie".

Umowę podpisali przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, która to spółka jest beneficjentem otrzymanej dotacji i jednocześnie przyszłym realizatorem projektu.

Planowana do realizacji z początkiem 2018r inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie swoim zakresem całość przysiółków Brantolka i Przerycie w Rudach.

Zakończenie i przystąpienie do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej planowane jest na lipiec 2019r.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę bliską 4.000.000,00 PLN przy dofinansowaniu w kwocie 1.999.998,00PLN

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane około 6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudach przy ul. Zielonej.

Inwestycja ta pozwoli po realizacji przyłączyć 167 posesji zamieszkałych przez blisko 700 mieszkańców tego rejonu.  

  

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud