Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

 

Śląska Izba Rolnicza

informuje, że  24 września 2023 r.


odbędą się wybory do walnego zgromadzenia

Śląskiej Izby Rolniczej


Zasady wyborów:


  1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.


  1. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.


  1. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, na terenie swojej gminy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej wybiera, ze swego składu, Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Rolniczej.


  1. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie miasta/gminy lub w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej
Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce

"WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.


  1. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu miasta/gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.izba rolnicza - to samorząd reprezentujący

interesy wszystkich rolników.

 

 .......................................................................................................................................................................

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl

oraz w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów:


Katowice, 32 258 – 04 – 45,


Częstochowa, 34 368 – 15 – 12,

 Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej – Tarnowskie Góry

 

Share:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud