Umowa na remont Urzędu Miejskiego podpisana

W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej 16 listopada br. podpisano umowę między Gminą Kuźnia Raciborska, reprezentowaną przez Pawła Machę – Burmistrza, a Ewą Grinspek – właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Ecomplexz siedzibą w Łukowie Śląskim, który wykona zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjnadla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturzepublicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Planowany czas wykonywania robót to 12 miesięcy. W ramach tego zadania wykonane zostanie :

Roboty budowlane:

-        termomodernizacja ścian zewnętrznych,

-        termomodernizacja ścian cokołu i piwnic,

-        docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycie dachowego,

-        wymiana rur spustowych i rynien,

-        wymiana balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku,

-        przebudowa schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;

-        budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;

-        przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;

-        wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-        malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięcie, starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku,

-        wymiana posadzek na korytarzach,

-        montaż obróbek blacharskich,

-        wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

 

Instalacje elektryczne:

-        demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami,

-         wymiana istniejących przewodów elektrycznych,

-         wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

-         wymiana rozdzielni elektrycznych,

-         wykonanie nowej instalacji odgromowej,

-         dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;

-         wykonanie pomiarów oraz prób,

 

Instalacja wod – kan:

-        wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników  z zaworami termostatycznym,

-        wykonanie kompletnej  kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów  gazowych i podłączeniem do instalacji  Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul Słowackiego 6,

-        wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych ,

-        wymianę instalacji wod – kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek,

-        wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych. 

 

-        wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Koszt zadania to: 3.335.446,36 złotych brutto

 

 

 

 

Share:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud