Bóg zapłać Księże Rafale

Decyzją biskupa gliwickiego w naszej parafii nastąpiła zmiana proboszcza.
W niedzielę oficjalnie pożegnaliśmy księdza Rafała Wyleżoł, który był proboszczem w naszej parafii od roku 2009. W takich sytuacjach trudno o wielkie słowa  więc mówimy krótko : "Bóg zapłać księże Rafale za to wszystko co zrobiłeś dla parafii i parafian".
Następcą księdza Rafała będzie ksiądz Sebastian Śliwiński dotychczas Parafia Katedralna Świętego Piotr i Pawła w Gliwicach. Ksiądz Rafał został proboszczem Parafii Świętego Jana Nepomucena w Lisowicach.

Poniżej wykaz ważniejszych remontów i inwestycji w czasie gdy proboszczem był ksiądz Rafał Wyleżoł.

 2010 r.:
 • Remont dwóch pomieszczeń gospodarczych bazyliki: za salką przy zakrystii i w fasadzie kościoła tzw. „babińcu”.
 • Montaż centralki telefonicznej na plebanii oraz między plebanią i kościołem, wymiana 5 okien na plebanii, renowacja antycznej komody na plebanii.
 • Montaż monitoringu wewnątrz kościoła, na zewnątrz i na plebanii.
 • Montaż alarmu w kościele.
 • Montaż drabinek przeciwśniegowych na dachu kościoła.
 • Ustawienie dodatkowego, dyżurnego konfesjonału z tyłu kościoła.
 • Nowe stroje piłkarskie dla ministrantów.
 • Zakup dużych zaparzaczy do wody na potrzeby pielgrzymek.
 • Umieszczenie na wszystkich ławkach w parku tabliczek z pouczającymi cytatami.
 • Czyszczenie i renowacja mury przy ul. Cysterskiej od str. polany. Malowanie muru po obu stronach ul. Cysterskiej.
 • Zakup kosiarki, podkaszarki i przycinarki do żywopłotu w celu pielęgnacji obejścia wokół Sanktuarium.
 • Stałe delikatne podświetlenie obrazu M. B. Pokornej.
 • Zakup 50 nowych krzeseł do salki nad zakrystią.
 • Nowe dywany przy bocznych ołtarzach.
 • Spłata długu za renowację ambony pozornej-prawie 50 tyś. zł.
2011r.: 
 • Całkowity remont dachu kościoła cmentarnego.
 • Kafelkowanie przed wejściem do kancelarii.
 • Odnowienie 2 drzwi wejściowych na probostwo.
 • Zagospodarowanie skarpy przed ołtarzem polowym.
 • Malowanie korytarzy probostwa, mieszkania wikarego i wejścia na chór kościoła.
 • Wymiana starych kabin prysznicowych na plebanii.
 • Modernizacja biblioteki parafialnej: zakup nowych regałów i pozycji (książki, płyty CD i DVD) do biblioteki parafialnej.
 • Wymiana rynien na budynku gospodarczym probostwa.
 • Renowacja figury św. Barbary.
 • Renowacja zabytkowego krzyża z zakrystii.
 • Renowacja barokowego obrazu Niep. Poczęcia na probostwie.
 • Zakup nowych strojów ministranckich.
 • Zakup i montaż 4 ławek parkowych przed plebanią.
 • Malowanie ławek w całym kościele.
 • 3 nowe tablice ogłoszeniowe przed kościołem.
 • Narzędzia i nowe wyposażenie do prac na cmentarzu.
 • Zakup stołu i taboretów do kuchni.
 • Renowacja cyborium – kielicha do komunikantów.
 • Zakup 2 zielonych ornatów.
 • Umieszczenie stojaków na świece – lichtarzyki przy obrazie „Jezu ufam Tobie” oraz przed kratą kaplicy cudownego obrazu.
 • Nowy stolik na gazety z tyłu kościoła.
 • Wiele napraw na plebanii i w Kościele.

2012 r.:
 • Nowa garderoba i remont podłogi w salce nad zakrystią.
 • Nowa tablica przed kościołem z godzinami Mszy św. i nabożeństw w Sanktuarium.
 • Malowanie zakrystii, renowacja zabytkowego fotela w zakrystii.
  • Remont korytarza prowadzącego na wieżę kościoła.
  • Odnowienie głównych i bocznych drzwi kościoła.
  • Remont głównej bramy cmentarnej, umieszczenie odnowionej figury M. Magdaleny i napisu nad bramą.
  • Remont kaplicy pogrzebowej.
  • Remont pokoju gościnnego – diakońskiego na probostwie.
  • Dodatkowa impregnacja nowej drewnianej konstrukcji dachu kościoła Marii Magdaleny 
  • Ledowe podświetlenie relikwii w kościele.
  • Wymiana klęczników w niektórych ławkach w Kościele.
 • Remont najstarszej łazienki na probostwie.
  • Wykonanie procesyjnego feretronu fatimskiego.
  • Zakup 2 dalmatyk maryjnych dopasowanych do ornatu celebransa.
  • Podłączenie kanalizacji z probostwa do oczyszczalni przy parkingu.
 • Naprawa odkurzacza i zakup nowego.
 • Aranżacja ogrodowa przed probostwem.
 • Wymiana spróchniałych okien w piwnicy plebanii.
 • Zakup składanych ławek i stołów (zestawy biesiadne) na potrzeby pielgrzymek.
 • Zakup nowych alb na większe uroczystości.
 • Montaż elektrycznie otwieranej bramy na podwórze plebanii.
 • Nowe stojaki na rowery oraz wyłożenie kostką miejsca za bramą plebanii.
 • Nowe nagłośnienie w Kościele Marii Magdaleny (wewnętrzne oraz zewnętrzne).
 • Wymiana najstarszych kaloryferów na plebanii.
 • Konserwacja i polerowanie posadzki w zakrystii.
 • Zakup projektora multimedialnego
2013 :
 • Montaż poręczy przy schodach na cmentarzu.
 • Czyszczenie muru przy ul. Cysterskiej, obie strony.
 • Nowy płot do ogrodu plebanii.
 • Zakup promienników do ogrzewania kościoła na cmentarzu.
 • Przyłączenie 2 fazowego prądu do kościoła na cmentarzu.
 • Nowy żyrandol i kinkiety w kościele cmentarnym.
 • Oddanie barokowego ołtarza z k-ła M. Magdaleny do renowacji.
 • Remont głównej jadalni na plebanii i łazienki dla gości.
 • Zakup żarówek energooszczędnych, odtwarzacz CD do kościoła.
 • Zakupy do Kościoła: obrusy, apteczki, kij teleskopowy (dł. 8 m!) do czyszczenia ścian kościoła i ściągania pajęczyn.
 • Zakup 2 kontenerów na śmieci przy cmentarzu.
 • Dodatkowy twardy dysk do monitoringu kościoła.
 • Inwentaryzacja cmentarza (jest spis zmarłych wg. alfabetu oraz wg. sektorów!)
 • Dokupienie 4 ornatów „bazylikowych”.

2014 r.
 • I etap remontu wschodniej ściany bazyliki i pozyskanie po raz pierwszy w historii Parafii dotacji na remont od Konserwatora Zabytków z Katowic.
 • Wycinka suchych drzew na cmentarzu.
 • Złocenie kolejnych dwóch cyboriów.
 • Namalowanie obrazu „Śmierć św. Marii Magdaleny” do ołtarza barokowego w kościele cmentarnym.
 • Renowacja krzyża misyjnego na zewnątrz kościoła.
 • Zlikwidowanie wilgoci w kościele cmentarnym: odprowadzenie deszczówki, zbicie stęchłego tynku ścian kościoła i tynkowanie specjalistycznym tynkiem.
 • Malowanie wnętrza kościoła cmentarnego.
 • Montaż tapicerki na ławkach w kościele cmentarnym.
 • Montaż tapicerki na ławkach w kaplicy maryjnej.
 • Umieszczenie w kaplicy maryjnej herbu św. Jana Pawła II (pamiątka kanonizacji).
 • Remont walącego się muru od północnej str. ogrodu plebanii.
 • Remont schodów przy gł. wejściu na plebanię oraz izolacja.
 • Czyszczenie dwóch figur przed probostwem.
 • Malowanie Kaplicy MB Pokornej – (z ofiar składanych do skarbony w kaplicy!)
 • Wyrównanie wyboistej drogi za cmentarzem 
 • Srebrzenie kadzielnicy i łódki.
 • Remont mebli w kuchni i nowa szafa do kancelarii.
 • Liny odgradzające miejsca objęte alarmem w kościele.
 • Kolejne nowe książki, płyty CD i DVD do biblioteki parafialnej.

2015 r. 
 • Rozbudowa sytemu kamer i alarmu w Kościele.
 • Naprawa organów, złocenie wiecznej lampki.
 • Czyszczenie ramy (wykonanej z piaskowca) witraża w prezbiterium kościoła, osuszenie salki za zakrystią.
 • Montaż nagłośnienia w salce nad zakrystią.
 • Nowe, oszczędne lampy ledowe w salce nad zakrystią.
 • Nowy odkurzacz przemysłowy do utrzymania czystości w kościele (stary nieodwracalnie się zepsuł).
 • Położenie paneli w pokoju gościnnym na probostwie.
 • Malowanie donic przed kościołem i wymiana cyprysów.
 • Wykonanie izolacji plebanii od str. podwórka, montaż pompy odprowadzającej wodę z kanałów odkrytych pod piwnicą.
 • Umieszczenie nad wejściem do zakrystii rzeźbionego mariogramu – pamiątka 20-sto lecia ustanowienia w Rudach Sanktuarium.
 • Ustawienie przed Kościołem baneru z ok. 20-lecia Sanktuarium.
 • Pozyskanie zgody na umieszczenie w bazylice figur: św. Huberta i św. Jana Pawła II, uzyskanie akceptacji ich projektu oraz pozyskanie środków na wykonie figur .
Dodatkowe działania duszpasterskie
podjęte w Parafii WNMP w Rudach 
z inicjatywy i za czasów ks. prob. Rafała Wyleżoła
w latach 2009-2015

WYJAZDY:
Wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne: 
- Wisła,
- Ustroń, Goczałkowice - Ogrody Kapias, 
- Istebna, Żory,
- Kalwaria Zebrzydowska, 
- Park miniatur sakralnych w Olszowej, 
- Góra św. Anny, Jemielnica, Kamień Śl.,
- Kopalnia Guido, 
- Zabawa – Sanktuarium bł. Karoliny, 
- Strumień,
- Kraków, 
- Studzionka, Pierściec, Skoczów,
- Gietrzwałd i św. Lipka, 
- Pszów i Turza Śl.,
- Jasna Góra, 
- Piekary Śl.,
- Wyjazdy do kina dorosłych i młodzieży (np. film „Cristiada”, „Ziemia Maryi”, „Karolina”), wyjazd na musical „Jesus Christus Superstar”, Pszów – lodowisko, Wesołe Miasteczko, wyjazd na mecz piłki ręcznej,
- Wyjazdy rowerowe do Magdalenki w lesie.

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE 
- zainicjowanie serii wydawniczej Collectanea Raudensis. Z tej serii ukazały się:
Książka „Cysterskie Dziedzictwo Rudzkiego Sanktuarium” - wydanie drugie poszerzone i uzupełnione,
Broszura „Pani Pokorna”,
Książka „Powojenna odbudowa kościoła w Rudach”,
Album „Kapliczki wiejskie”, 
Akcja gromadzenia starych zdjęć przed i powojennych z Rud – wydanie pierwszej części albumu „Wspomnienia o Rudach z rodzinnych fotografii" cz. I. 

PRZYGOTOWANIE PAMIĄTEK SZERZĄCYCH KULT MATKI  BOŻEJ  POKORNEJ  Z  RUD:
Modlitwy do Matki Bożej Pokornej,
Ulotka „Perła w pigułce” o rudzkim Sanktuarium, także  w j. niemieckim,
Serduszka– zakładki z MB Pokorną, także w jęz. niemieckim,
Foldery z historią Sanktuarium, także w jęz. niemieckim,
Puzzle z wizerunkiem fasady bazyliki,
Różańce z MB Pokorną,
Kubki – wiele wzorów,
Breloczki – wiele wzorów,
Litania do MB Pokornej,
Widokówki-wiele wzorów,
Kalendarium wydarzeń duszpasterskich,
Obrazy z MB Pokorną - duże i małe,
Medaliki z MB Pokorną,
CD z Oratorium Rudzkim,
Gipsowe zawieszki na ścianę z wizerunkiem MB Pokornej,
Dzwoneczki z wizerunkiem MB Pokornej,
Kropielnice z wizerunkiem MB Pokornej.

GOŚCIE Z PRZEKAZEM DUSZPASTERSKIM:
Siostry od Aniołów, 
Świadectwo życia wiary p. Arona Knosali, 
Wizyta Templariuszy z relikwiami św. Jana Pawła II., 
Siostry Elżbietanki, 
Siostry Boromeuszki,
Szymon Hołownia,
Archipelag Skarbów,
Przedstawiciele poradnictwa rodzinnego z Zabrza,
Peregrynacja ikony Św. Rodziny,
Peregrynacja figury Św. Michała Archanioła,
Peregrynacja krzyża ŚDM.
 
CHARYTATYWNE:
Doroczna wielkosobotnia  zbiórka na Fundację Św. Mikołaja,
Zbiórka art. szkolnych dla ośrodka w Rusinowicach,
3 zbiórki na potrzeby operacji chorych dzieci,
Zbiórka na Stowarzyszenie „Modlitwa i Czyn”.

KONCERTY:
Koncert pieśni Maryjnych w wyk. „Canzonetta Trio”, 
Nagranie koncertu zespołu Carrantuhil z udziałem Anny Dymnej - 2009 r.
Chór MAGURZANIE, 
Kwartet C.D.N.,
Kolędowanie z Norbertem Blachą, 
Chór z Góry św. Anny,
Chór z Pstrążnej, 
Chór Resonans con tutti, 
Spektakl Teatru A o Męce Pańskiej,
Koncert zespołu „AVE” z Pławniowic.

INNE:
Przygotowanie pamiątkowych "dyplomów" z życzeniami na okoliczność ślubu, okrągłych rocznic urodzin i rocznic ślubu, 
Umieszczenie w parku słupa z odległościami przebytymi przez Matkę Bożą,
Wprowadzenie odpustu ku czci Matki Bożej Pokornej - II niedziela czerwca,
Festyn parafialny,
Organizowanie powielkanocnego "pieczenia baranka" dla seniorów Parafii,
Powstanie Róż Różańcowych Rodziców,
Wprowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia w piątki przed Mszą Św. wieczorną.
Każdego 11.02. – Msza św. i poczęstunek dla chorych i starszych,
W trosce o bezpieczeństwo rozprowadzanie odblasków na rower, na odzież, kamizelek odblaskowych,
Ponowne (po kradzieży) umieszczenie relikwii bł. Karoliny oraz św. Walentego,
Rozprowadzanie pierścieni bł. Karoliny, X zasad życia w czystości i zasadzenie gruszy „Karoliny” na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Błogosławionej,
Nowa strona internetowa Parafii,
Wprowadzenie 2 Mszy szkolnych w miesiącu; I i III czwartek miesiąca g. 16:30,
Uporządkowanie Mszy Św. w języku niemieckim: w I i III niedz. m-ca (poza wakacjami),
Codzienne refleksje podczas Mszy Św. nt. Ewangelii w czasie każdego Wlk. Postu,
Wprowadzenie Nabożeństw Fatimskich,
Wykonanie maryjnego feretronu na procesje,
Trzy audycje w katolickim Radiu Em z udziałem Parafian,
Transmisja Mszy Św. „barbórkowej” w Radio Katowice,
• Transmisja Pasterki w Radiu Katowice,
Kremówki „papieskie” w Dniu Papieskim,
Spotkania biblijne / wykłady z okazji Roku Wiary,
Bieg Wiary na zakończenie Roku Wiary,
Szkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II,  
Parafialne Wyścigi Rowerowe,
Numer miesięcznika „Różaniec” ze zdjęciami z naszego Sanktuarium,
Stała wystawa fotograficzna przy sarkofagu, przedstawiająca nasz kościół w stylu barokowym,
Turniej siatkówki o „puchar proboszcza”,
Wydanie parafialnych dodatków z pieśniami do Mszy Św. oraz pieśniami do nabożeństw Maryjnych, 
Przygotowanie 2 nowych wersji wezwań do MB Pokornej - na użytek cotygodniowych nowenn do M. B. Pokornej,
Zapraszanie Parafian na nowennę co tydzień z innej miejscowości,
Zbieranie wierszy i modlitw do M B Pokornej,
Przygotowanie profesjonalnego „logo” bazyliki używanego w oficjalnych pismach Parafii,
Liczne artykuły o Rudzkim Sanktuarium do gazet: Różaniec, Arka, Dziennik Zachodni, Nowiny Raciborskie, Nowiny Rybnickie.

Ad Maiorem Dei Gloriam

(Na większą chwałę Boga)

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud