Menu 1środa, 10 sierpnia 2016

Ogłoszenie Burmistrza


Po kilkumiesięcznym okresie prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025” obejmujących cykl warsztatów, spotkań i konsultacji z udziałem lokalnych liderów, radnych, sołtysów, pracowników samorządowych oraz mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska, projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu został w dniu 10 sierpnia 2016 roku skierowany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do konsultacji społecznych.Z informacją dotyczącą procedury prowadzenia konsultacji, z tekstem uchwały oraz tekstem dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej:
Ogłoszenie
Burmistrz miasta Kuźnia Raciborska ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025”, które odbędą się w następujących formach:
  • Zbierania uwag w formie elektronicznej.
Uwagi należy przesyłać na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl
  • Zbierania uwag w formie papierowej.
Uwagi należy dostarczyć do Urzędu Miasta (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje w wyżej wymienionych formach prowadzone będą do dnia 17 sierpnia 2016 r.
Celem prowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i sugestii różnych grup interesariuszy na temat Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025.

                                                                                                          BURMISTRZ MIASTA
                                                                                                              (-) Paweł Macha