Menu 1wtorek, 23 sierpnia 2016

Nowy dyrektor ZGKiM

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Znalezione obrazy dla zapytania dyrektor zgkim 
            Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, ze w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

wybrany został Pan Kazimierz Wojdyła, zamieszkały w Kędzierzynie – Koźlu.

Uzasadnienie wyboru:
                Spośród 10 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pan Kazimierz Wojdyła wykazał się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Kandydat zdobył tytuł inżyniera środowiska na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz tytuł magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności technologii i organizacji budownictwa i w zakresie urządzeń sanitarnych . Posiada doświadczenie do pracy na stanowiskach kierowniczych a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
                Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pan Kazimierz Wojdyło uzyskał najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

BURMISTRZ
(-) Paweł Macha

Kuźnia Raciborska, 23 sierpnia 2016 roku