Menu 1czwartek, 8 czerwca 2017

DOTACJE na Odnawialne Źródła Energii

Znalezione obrazy dla zapytania odnawialne źródła energiiW poniedziałek 12 czerwca o godz. 18.00 w ZSO Rudy ( mała sala gimnastyczna ) odbędzie się zebranie na temat odnawialnych źródeł energii ( ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła ). Zapraszamy mieszkańców.
Więcej o dotacjach na ten cel w rozwinięciu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020
Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii: instalacje solarne, fotowoltaiczne i pompy ciepła
Informujemy, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia Mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi 85 % kwoty netto, koszt po stronie Mieszkańca to 15% kwoty plus podatek VAT.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie.
ANKIETĘ (pobierz tutaj) można składać podczas zaplanowanych spotkań informacyjnych (HARMONOGRAM SPOTKAŃ pobierz tutaj) lub:
a) złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do dnia 7 lipca 2017 r. do godz.13:30,
b) złożyć w pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do dnia 7 lipca 2017 r. do godz.13:30,
c) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu do Urzędu)
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania ankiet od Mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro), pod telefonem 32 419 14 17, wew.131, w godzinach pracy Urzędu. Pytania można kierować również na adres e-mail: sylwia.tesarczyk@umkuznia.pl
Warunkiem przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do procedury konkursowej naboru wniosków będzie zebranie określonej liczby ankiet złożonych przez Mieszkańców z terenu całej Gminy.
W wypadku złożenia ankiety przez Mieszkańca, jego nieruchomość zostanie zweryfikowana przez inspektorów terenowych, pod kątem opracowania analizy technicznej dotyczącej możliwości montażu wybranej instalacji OZE. Inspekcje są płatne, koszt ponosi Mieszkaniec. W zależności od wybranej instalacji koszty są następujące:
Instalacja solarna – 246,00 zł,
Instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł,
Pompa ciepła – 307,50 zł.
UWAGA: W zależności od wybranej opcji instalacji OZE, koszty Mieszkaniec poniesie dopiero, gdy Urząd Miejski zbierze wymaganą liczbę ankiet od właścicieli nieruchomości z całego terenu Gminy i zostanie podjęta decyzja o składaniu wniosku do RPO WSL 2014-2020- zadanie 4.1.3.
Pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego firmy doradczej: tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl