Menu 1piątek, 20 stycznia 2017

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul.Słowackiego 4.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu  Nr XXV/2016 z dnia 13.12.2016 oraz protokołu Nr XXVI/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   6.1. wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres             10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy ( działka w Kuźni           Raciborskiej z przeznaczeniem pod garaż)
   6.2. wyrażenie zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres            10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka w Kuźni                Raciborskiej z przeznaczeniem na garaż)
   6.3. wyrażenie zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres            10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka w Kuźni                Raciborskiej z przeznaczeniem na garaż)
   6.4. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,                        wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
   6.5. ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia                udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska.
   6.6 wyrażenie zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( Turze                          ul. Raciborska  28 )
   6.7 wyrażenie zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia                       Raciborska ul. Świerczewskiego 2/7 - UNIKAT)
   6.8 wyrażenie zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( Rudy                          ul. Rogera 11/1 - zakład fryzjerski  )
   6.9 wyrażenie zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( Rudy ul. Rogera         11/7 - zakład krawiecki )
   6.10. zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
   6.11.  zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej 
   6.12.  zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.
   6.13.   zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska.
   6.14.  zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
   6.15.  zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi               Gminy
  6.16.  zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Miejskiej
7. Informacja Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonego postępowania wyjaśniającego
8. Interpelacje,zapytania
9. Wnioski
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
11. Zakończenie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej
Łukasz Ruhe