Menu 1czwartek, 12 stycznia 2017

Konkurs Recytatorski dla Pszczółek pt.”W świecie poezji dziecięcej”.

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs recytatorski

Cele konkursu:      

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie dzieci poezją,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • prezentacja umiejętności dzieci,

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z naszej grupy,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się  u nas w Sali w dniu 01.02. 2017r. (środa) w godzinach 9.30 – 10.30. Dla dzieci zostanie przygotowany poczęstunek, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Kryteria oceny:

W skład komisji wchodzą wszystkie dzieci, które będą oceniać występy swoich koleżanek  kolegów za pomocą punktacji w skali (0 -10). Dzieci dokonują oceny według:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 • interpretacja tekstu,

 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Rodzice prosimy o wsparcie naszego projektu i o aktywny udział wszystkich dzieci z naszej grupy.

Organizatorkami konkursu są wychowawczynie

Informacja ze strony Przedszkola www.http://przedszkole-w-rudach.cba.pl/