Menu 1czwartek, 5 stycznia 2017

Wycinka drzew i krzewów

Informuję, że zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249)  nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz na usunięcie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. nr 16 lub pod nr tel.: (32) 419-14-17 wew. 131 (podinsp. Michalina Rabiej)

Michalina Rabiej
Podinspektor ds. Ochrony Przyrody i Ochrony Zwierząt