Menu 1piątek, 21 października 2016

Sesja Rady Miejskiej

Znalezione obrazy dla zapytania sesja rady miastaInformuje się mieszkańców, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się 
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXII / 201 z dnia 29.09.2016 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
    6.1. zmian w budżecie Gminy na rok 2016
    6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
    6.3. poparcie apelu Rady Gminy Rudnik o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy              mostu na Odrze.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
(-) Sabina Chroboczek - Wierzchowska