Menu 1sobota, 8 października 2016

Znalezione obrazy dla zapytania bank żywności Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" podpisało umowę ze Śląskim Bankiem Żywności.


Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się
od 14 października 2016r. tj. piątek od godz. 17.00 – 19.00 HARMONOGRAM
 w ramach PROJEKTU  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w okresie trwania w/w projektu będzie prowadzić  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE  mające na celu

1) wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
2) integrację społeczną przez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia,
3) podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa  i wykluczenia społecznego.


  WARSZTATY   KULINARNE   prowadzone  przez Trenerkę Edytę Gleich
odbędą się w następujących terminach :

18 październik  2016 r.                                 od godz. 15.00 – 18.00  (3 godz.)
 15 listopad 2016 r.                                     od godz. 15.00 – 18.00   (3 godz.)


w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl. 15  (I piętro)
 47 – 420 Kuźnia Raciborska  PLAKAT