Menu 1sobota, 29 października 2016

KONKURS AQUAFRESH DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Temat:  „Uśmiech Dziecka”
Cele:
• Uczenie dzieci prawidłowego sposobu mycia ząbków
• Budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej
• Udział w programie oraz otrzymanie pakietów materiałów edukacyjnych służących do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu dbania o higienę jamy ustnej.

Uczestnicy:
• Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko.
Technika:
• Praca może być wykonana dowolną techniką.

Opis Pracy:
• Praca powinna zawierać: Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy dziecka.

Termin Składania Prac i Zbierania Punktów:

• Prace należy składać w Przedszkolu u pań wychowawczyń do 25 listopada 2016 roku.
• Rodzice przynoszą do przedszkola paragony, na których min. 1 pozycją musi być produkt Aguafresh. 1 paragon = 1 pkt.
• Koordynator w przedszkolu liczy paragony i wpisuje ich liczbę w formularzu konkursowym na swoim indywidualnym koncie.
• Im więcej punktów (paragonów) tym większe szanse na wygraną!!!

Kryteria Oceny:
• Estetyka wykonanej pracy, oryginalność, pracochłonność.

Organizatorzy: Aguafresh, lek.dent. Jadwiga Kiera – Zimoń, Przedszkole w Rudach.
Koordynator: pani Karina Niemiec