Menu 1wtorek, 27 września 2016

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 września 2016 roku ( czwartek ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Projekt porządku obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXI/2016 z dnia 31.08.2016r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
6.3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2024,
6.4. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025,
6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Moniuszki 6c/1),
6.6. zmiany Uchwały XXXVI/337/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska,
  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
10.Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sabina Chroboczek-Wierzchowska